Sa korisničkog čvorišta:

Izaberite "Preuzimanja", a zatim zadržite pokazivač iznad ikone za informacije pored informacija o verziji.

  • Verzija stranice predstavlja ono što vidite na korisničkom čvorištu

  • Verzija aplikacije "Radna površina" predstavlja ono što vidite u sastancima.

  • Kupci koji odaberu da ostanu zaključani na određenoj verziji aplikacije za radnu površinu i dalje vide promene korisničkog čvorišta dok se objavljuje ažuriranja proizvoda.

Tokom sastanka, vebinara, događaja ili sesija obuke:

Izaberite opciju > pomoći.


 

Ne možete da pristupite informacijama o verziji tokom Webex podrške.

Verzija (ili verzija klijenta) je ista kao verzija aplikacije za radnu površinu i predstavlja ono što vidite na sastancima.