Sa vašeg Webex sajta:

Izaberite stavku Preuzmi > o verziji .

  • Verzija stranice predstavlja ono što vidite na Web stranicama Webex lokacije.

  • Verzija aplikacije "Radna površina" predstavlja ono što vidite na sastancima.

  • Klijenti koji odaberu da ostanu zaključani u određenoj verziji aplikacije na radnoj površini i dalje će videti promene na stranicama Webex lokacije kada se budu objavile ispravke proizvoda.

Prikazuju se informacije o Webex verziji.

Webex Meetings Webex Events

Webex Training

Webex Support

Tokom sastanka, sesije ili događaja:

Izaberite stavku > o Cisco Webex sastancima .


Informacijama o verziji nije dostupno tokom sesije podrške za Webex.

Verzija (ili verzija klijenta) je ista kao verzija aplikacije "Radna površina" i predstavlja ono što vidite na sastancima.

Prikazaжe se informacije o verziji.

Webex Meetings Webex Events

Webex Training