Preuzmite najnoviju verziju ove infografske slike sa slika u nastavku ili sa liste visoke rezolucije PDF. Saznajte više o funkcijama sastanka dostupnim na sesijama za manju grupu učesnika kao organizator sastanka, suorganizatoru ili učesniku.

Olakšali smo obuku dodavanjem video vreakout sesija i suorganizatora. Postavite učesnike u manje sesije grupe, gde mogu privatno da sarađuju i dele ideje. Kada učenicima ili učesnicima bude potrebna pomoć, možete da se pridružite pojedinačnim sobama za video sesije za manji broj učesnika da biste odgovorili na pitanja ili pojasnili uputstva. Pošaljite poruku poruka za emitovanje biste obavestili sesija za manji broj učesnika o važnim ažuriranjima. Preimenovali smo alternativne organizatore u suorganizatore koji dele dužnosti organizatora tokom sastanaka i sesija obuke kako biste mogli da se fokusirate na svoje učesnike. Ostanite uključeni za više informacija o funkcijama obuke u 40.9.