Kada omogućite ljudima da se fokusiraju, vaši rasporedi se dinamički menjaju kako bi se obrisala prazna pozadina i optimizovao prostor svakog učesnika na ekranu. Kada je omogućeno, sečenje je dinamično i dešava se uvek kada će to poboljšati vaše iskustvo sastanka.

Kada se pridružite pozivu na podržanom uređaju sa omogućenim fokusom, dolazni video snimci sa drugih podržanih uređaja će biti obrezani na ekranu. Ako drugi uređaj u pozivu ne podržava fokusiranje ljudi, dolazni video snimak tog uređaja neće biti isečen na ekranu.

Fokus ljudi je Webex funkcija za sastanke koja je dostupna na uređajima registrovanim u oblaku, Desk i Room Series (isključujući Desk Hub).

Omogućite fokusiranje ljudi

Fokus ljudi je uključen i isključen na prijemnim uređajima. To znači da kada ga aktivirate na uređaju, odabirete da vidite obrezani video na svojoj strani poziva – to ne znači da drugi uređaji automatski primaju obrezani video od vas.

Fokus ljudi je podrazumevano isključen. Možete da omogućite ljudima da se fokusiraju na vaš uređaj tokom poziva:

  1. Dodirnite ekran osetljiv na dodir na uređaju da biste pristupili kontrolama poziva.

  2. Dodirnite dugme Raspored. Otvara se meni Raspored.

  3. Fokus ljudi je na dnu menija. Uključite ga.

Vaš trenutni raspored će se automatski prilagoditi i ponovo poravnati da bi se prikazali isečeni učesnici.


  • Video koji se šalje iz soba za sastanke sa omogućenim praćenjem zvučnika nije isečen.