Različiti rasporedi mogu biti dostupni u zavisnosti od uređaja i veličine sastanka, kao i od toga da li se sadržaj deli ili ne. Pročitajte ovaj članak kako biste opisali kako se svaki raspored pojavljuje i kada vam je dostupan.

Da biste promenili trenutni raspored:

1

Tokom poziva, dodirnite dugme Raspored na ekranu da biste otvorili meni Raspored.

2

Izaberite raspored koji želite da koristite.


Da biste promenili trenutni raspored:

  1. Tokom poziva dodirnite ekran da biste pristupili kontrolama poziva.

  2. Dodirnite dugme Raspored da biste otvorili meni Raspored.

  3. Izaberite raspored koji želite da koristite.