Istražite interfejs aplikacije i saznajte šta kažemo o njemu.

Dostupni planovi i funkcije

Ažuriranu listu funkcija dostupnih u okviru svakog plana potražite u tabeli Poređenje karakteristika planova pri dnu stranice Webex cene.

Organizacije oslobođene plaćanja poreza moraju da kontaktiraju sa odeljenjem prodaje da bi kupile Webex plan koji se plaća.

Šta možete da očekujete nakon nadogradnje

Nakon što kupite plan koji se plaća, Webex lokacija dobija nove funkcije i postojeće sastanke, prilagođavanja lokacije, izveštaje, snimke i drugi migrirani sadržaj. URL adresa Webex lokacije koristi e-adresu koju ste koristili za registraciju naloga. Međutim, možete je promeniti u onu koja vam više odgovara.

Novi brojevi telefona su spremni nakon što obavite kupovinu. Ako prenosite brojeve telefona, postupak portovanja traje najmanje 21 dan nakon što pošaljete zahtev.

Odabir plana

Kada budete spremni da pređete na nalog koji se plaća, dovršite sledeće korake.

1

Prijavite se na svoju Webex lokaciju.

2

U gornjem desnom uglu početne stranice kliknite na Nadogradi Webex.

3

Na stranici Planovi i cene odaberite novi plan i kliknite na Kupi odmah.

4

U korpi izaberite godišnji ili mesečni raspored automatskog obnavljanja.


 

Godišnji planovi su dostupni samo za planove sastanaka. Godišnje obnove nisu dostupne u Nemačkoj.

5

Dodajte licence za svakog korisnika koji planira da telefonira ili bude suorganizator, zakazuje i započinje sastanke.

Gostima i učesnicima nije potrebna licenca ili Webex nalog da bi se pridružili sastancima. Ako još ne znate koliko vam je licenci potrebno, kasnije možete da dodate još.

6

Izaberite dodatak „Pozovi me“ da biste učesnicima pružili mogućnost da prisustvuju sastancima preko telefona bez mogućih naplata za pridruživanje.

  • Domaći: Besplatno pozivanje u SAD i Kanadi
  • Međunarodni: Besplatno pozivanje u preko 70 zemalja (uključujući SAD i Kanadu)
7

Kliknite na Nastavite na naplatu.

8

U detalje naloga unesite e-adresu koju ste koristili sa besplatnim nalogom i kliknite na Nastavi da biste potražili postojeći nalog.

9

Na stranici potvrde uspešnosti kliknite na Prijavite se da biste se vratili na porudžbinu.

10

Unesite adresu za naplatu i uslugu, željene opcije plana poziva i podatke o plaćanju.

11

Prihvatite Uslove korišćenja, Politiku privatnosti i Politiku za hitne pozive kompanije Cisco, a zatim kliknite na Naruči.

Natpis „Vaša lokacija se podešava“ se prikazuje na traci na Webex lokaciji sve dok se ne završi dodeljivanje.

Šta je sledeće

Pristupite delu za upravljanje nalogom i podesite plan pozivanja.