Sledeća tabela prikazuje ažurirane ID-jev tip sesije, zajedno sa bivšim imenima tipa sesije sa E2EE v1 i novim imenima tipa sesije sa E2EE v2. Ovi tipovi sesije su dostupni po zahtevu za vašu Webex sajt.

ID

Ime tipa sesije E2E V1

Ime tipa sesije E2E v2

554

End-to-End šifrovanje

E2E šifrovanje + identitet (PSTN)

584

Pro-Dsh-End do end šifrovanje

E2E šifrovanje + identitet (PSTN)

609

Pro1000-End to End šifrovanje

E2E šifrovanje + identitet (PSTN)

638

Samo E2E šifrovanje+VoIP samo

E2E šifrovanje + identitet

652

Pro-End to End Encryption_VOIPonly

E2E šifrovanje + identitet

660

Pro 3 free-End to End Encryption_VOIPonly

E2E šifrovanje + identitet

672

Pro 3 Free50-End to End Encryption_VOIPonly

E2E šifrovanje + identitet

673

Instruktor obrazovanja E2E Encryption_VOIPonly

E2E šifrovanje + identitet

676

Broadworks standardni plus end to end šifrovanje

E2E šifrovanje + identitet

677

Broadworks premijum plus end to end šifrovanje

E2E šifrovanje + identitet

681

Besplatna škola i završenje šifrovanja

E2E šifrovanje + identitet

1567 Instruktor obrazovanja E2E Encryption_VOIPonly E2E šifrovanje + identitet