Följande tabell visar de uppdaterade sessionstyp ID:n, tillsammans med tidigare sessionstyp med E2EE v1 och de nya sessionstyp med E2EE v2. Dessa sessionstyper är tillgängliga på begäran för din Webex-plats.

ID

Namn på sessionstyp E2EE v1

Namn på sessionstyp E2EE v2

554

Kryptering från slutpunkt till slutpunkt

E2E-kryptering + identitet (PSTN)

584

Pro-Dsh-End to End-kryptering

E2E-kryptering + identitet (PSTN)

609

Pro1000-End to End-kryptering

E2E-kryptering + identitet (PSTN)

638

Endast E2E-kryptering+VoIP

E2E-kryptering + identitet

652

Pro-End to End Encryption_ Endast VoIP

E2E-kryptering + identitet

660

Pro 3 Free-End to End Encryption_ Endast VoIP

E2E-kryptering + identitet

672

Pro 3 Free50-End to End Encryption_ Endast VoIP

E2E-kryptering + identitet

673

Utbildningsinstruktör E2E Encryption_ Endast VoIP

E2E-kryptering + identitet

676

Broadworks Standard plus slutpunkt-tillslut-kryptering

E2E-kryptering + identitet

677

Broadworks Premium plus slutpunkt-till-slut-kryptering

E2E-kryptering + identitet

681

Schoology Free plus slutpunkt-till-slut-kryptering

E2E-kryptering + identitet

1567 Utbildningsinstruktör E2E Encryption_ Endast VoIP E2E-kryptering + identitet