Korišćenje belih tabli

Izvucite najviše iz svog iskustva u beloj tabli:

 • Možete da kreirate bele table u prostoru, svako u prostoru zatim može da odabere da ih prikaže ili uredi.

 • Na sastanku možete da koristite i bele table, možete da kreirate ili otvorite postojeću belu tablu, a zatim da je delite na pozivu kako bi svi mogli da je pregledaju.

1

Idite na razmake , izaberite razmak i izaberite stavku Sadržaj. Zatim izaberite i kliknite na novu belu tablu.

2

Možete izabrati sledeće:

 • Boja menja boju označivača.

 • Brisač pretvara označivač u brisač da bi uklonio uređivanje ili ponovo kliknite na brisač da biste izabrali opciju Obriši sve i uklonili sva uređivanja. Možete da kliknete na dugme "Opozovi radnju" da biste vratili uređivanja koja ste upravo opozlili.

 • Lepljive gaćice kreiraju i dodaju lepljive. Možete da dodate tekst, promenite boju i premestite štapiće oko bele table.

 • Opozivanje radnje uklanja poslednje uređivanje. Možete da nastavite da birate na dugme "Opozovi radnju" i uklonite svako uređivanje dok se ne vratite na poslednju sačuvanu belu tablu.

  Ako na deljenoj beloj tabli izabere opciju Obriši sve , opozoviradnju nije dostupno. Međutim, ako izaberete opciju "Obriši sve" i niko drugi ne uredi belu tablu, možete da kliknete na dugme "Opozovi radnju" da biste vratili izmene u prethodno stanje.

 • Nema ograničenja veličine vaše bele table. Koristite tastere sa strelicama na tastaturi da biste se kretali po beloj tabli. Možete da koristite miš ili tablu osetljivu na dodir da biste uvećali ili umanjili belu tablu.

1

Izaberite razmak, idite u meni aktivnosti , odaberite belu tablu, a zatim dodirnite Novu belu tablu.

2

Možete izabrati sledeće:

 • Boja menja boju označivača.

 • Brisač pretvara označivač u brisač da bi uklonio uređivanje ili ponovo tapnuo na brisač da bi izabrao opciju Obriši sve i uklonio sva uređivanja. Možete da prisluškujete radnju da biste vratili uređivanja koja ste upravo opozlili.

 • Opozivanje radnje uklanja poslednje uređivanje. Možete da nastavite sa opozivama i uklanjanjem svakog uređivanja dok se ne vratite na poslednju sačuvanu belu tablu.

  Ako na deljenoj beloj tabli izabere opciju Obriši sve , opozoviradnju nije dostupno. Međutim, ako izaberete opciju "Obriši sve" i niko drugi ne uređuje belu tablu, možete da tapnete da biste opozvali uređivanje.

 • Nema ograničenja veličine vaše bele table. Koristite dva prsta za kretanje po beloj tabli na uređaju.

Izaberite razmak, u meniju aktivnosti izaberite stavku Bela tabla , a zatim izaberite stavku Novo.

 • Boja menja boju označivača

 • Brisač pretvara označivač u brisač da bi uklonio uređivanje ili ponovo kliknite na brisač da biste izabrali opciju Obriši sve i uklonili sva uređivanja. Možete da kliknete na dugme "Opozovi radnju" da biste vratili uređivanja koja ste upravo opozlili.

 • Opozivanje radnje uklanja poslednje uređivanje. Možete da nastavite sa opozivanjem i uklanjanjem svakog uređivanja dok se ne vratite na poslednju sačuvanu belešku.

  Ako na deljenoj beloj tabli izabere opciju Obriši sve , opozoviradnju nije dostupno. Međutim, ako izaberete opciju "Obriši sve" i niko drugi ne uređuje belu tablu, možete da kliknete da biste je opozvali.