Više osoba može istovremeno da uređuje i prikazuje deljene bele table. U njih spadaju osobe koje se pridružuju Webex aplikaciji za Windows, Mac ili veb.

Druge osobe na sastanku mogu da vide samo bele table na sastanku, uključujući:

  • Skype za posao i druge aplikacije drugih proizvođača

  • Webex aplikaciju za iPhone, iPad ili Android

  • Video krajnje tačke zasnovane na standardima (SIP, H.323)

1

Tokom sastanka idite na više opcija , izaberite "Nova bela tabla", a u sastanku se deli nova bela tabla.

2

Kada završite, izaberite Gotovo.

Ako se predomislite i želite da nastavite sa uređivanjem bele table, kliknite na "Beleške" .
3

Kliknite da biste zaustavili deljenje svoje bele table.