Pregled

Softver Webex Meetings virtuelne radne površine koristi istu Webex Meetings aplikaciju za radnu površinu koja se koristi u okruženjima koja nisu VDI.

  • Audio i video prenos se kreжu izmeрu tankog klijenta i Webex, sa video prenosom do 720p rezolucije.

  • Jednostavna primena za sastanke u oblaku:

    • Instalirajte aplikaciju Webex Meetings radne površine na organizovanim virtuelnim radnim površinama i dodatnu komponentu agenta na tankim klijentima.

    • Ne potrebna vam je infrastruktura, kao što je Cisco Unified Communications Manager ili Cisco Expressway.

Webex Meetings softver virtuelne radne površine je dostupan za Citrix XenDesktop, Citrix XenApp sa objavljivanjem radne površine i VMware.

Preuzmite

Možete preuzeti Webex Meetings softver virtuelne radne površine sa veb-lokacije vaše kompanije.

Da biste preuzeli paket dodatne komponente webexvdi.msi, idite na https://<sitename>.webex.com/webappng/sites/<sitename>/dashboard/download i zamenite <sitename> imenom vaše kompanije.

Administratori

Pogledajte datoteke vodič za administraciju, napomene uz izdanje i napomene uz izdanje za 41.x za više informacija o podržanim funkcijama i načinu primene rešenja Webex Meetings softveru virtuelne radne površine.

Za informacije o instalaciji VMware-a, posetite: https://docs.vmware.com/

Za informacije o instalaciji aplikacije Citrix, posetite: https://support.citrix.com/