Prilagođeni kontakti kreirani u programu Jabber za desktop klijente sada se pojavljuju u jaberu za Android. Prilagođeni kontakti vam omogućavaju da dodate kontakte koji nisu direktorijum na postojeću listu kontakata kataloga, čak i ako kontakti nemaju ime hitnu adresu.

Prilagođeni kontakti vam omogućavaju da dodate telefonske brojeve postojećim kontaktima kataloga. Možete da pozovete, ćaskate, pošaljete e-poruku i pošaljete tekstualnu poruku. Prilagođene kontakte možete da napravite kao omiljeni kontakt.

Više informacija o kreiranju, menjanje ili brisanjem prilagođenih kontakata u programu Jabber za klijente radne površine potražite u najnovijem Korisničkom vodiču za Cisco Jabber klijente radne površine.


Ne možete imati WebEx sesiju sa prilagođenim kontaktima.

Ako ne postoje informacije o hitnoj adresi ili kontaktu telefona, dugme za poziv ili ćaskanje je skriveno. Ako prilagođeni kontakti imaju IM adresu, prikazaće se njihovo prisustvo. Ako prilagođeni kontakti imaju samo telefonske brojeve, njihovo prisustvo neće biti prikazano.

Ako se razmena poruka ili e-adresa prilagođenog kontakta podudaraju sa kontaktom korporativnog direktorijuma, kontakt korporativnog direktorijuma prikazuje objedinjene informacije. Za atribut imena za prikaz, Jabber prikazuje prilagođeno ime kontakta, za ostale detalje o kontaktu, Jabber prikazuje objedinjene informacije.