Možete da uparite više slušalica sa mikrofonom na uređaju, ali samo jedna istovremeno može da se koristi. Opseg veze je do 10 m (30 ft). Ako se krećete izvan opsega kada ste u pozivu, zvuk se prebacuje na zvučnike na uređaju.

Većina slušalica sa mikrofonom je ugrađena u kontrole jačine zvuka. Kada ste u pozivu, jačina slušalica i uređaja se sinhronizuje. Izvan poziva, dugmad za jačinu zvuka na slušalicama i uređaju funkcionišu nezavisno.

Iz Bluetooth slušalica sa mikrofonom možete da uradite sledeće:

 • Odgovaranje na dolazne pozive

 • Odbaci dolazne pozive

 • Prekali pozive

 • Jačina zvuka na gore i nadole

 • Neke slušalice imaju nemu kontrolu. Ovo funkcioniše nezavisno od kontrole prigušivanje uređaja.

USB Bluetooth dongle

Moguće je povezati Bluetooth slušalice pomoću donglea. To vam daje bolji kvalitet zvuka. Sa donje strane, nema sinhronizacije jačine zvuka slušalica i jačine zvuka na Desk uređaju prilikom korišćenja donglea.

Da biste videli koje Bluetooth dongle smo testirali i preporučili, pogledajte USB slušalice i slušalice podržane za DX80 .

Uparivanje Bluetooth slušalica sa mikrofonom

 1. Aktivirajte Bluetooth uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

 2. Otvorite meni "Postavke " na Desk uređaju i pomerite se do Bluetooth veze .

  Ako je Bluetooth onemogućen, prebacite ga na njega.

 3. Desk Pro, Desk Mini, DX70 ili DX80 skenira uređaje. Kada otkrije Bluetooth slušalice sa mikrofonom, slušalice se prikazuju na listi uređaja. Izaberite slušalice sa liste i uparivanje počinje. Možda će biti potrebno nekoliko sekundi da se uparivanje dovrši.

 4. Kada se uparivanje dovrši, slušalice sa mikrofonom su navedene kao povezane.

Prebacivanje između uređaja

Možete da se prebacujete između zvučnika na Desk uređaju i uređaja koji su povezani preko Bluetooth veze ili USB-a. Izaberite ikonu na statusnoj traci u gornjem desnom uglu interfejsa osetljivog na dodir i odaberite neku od dostupnih uređaja. Ikona na statusnoj traci zavisi od toga koji izlaz trenutno koristi Desk uređaj.

Zvučnici

Slušalice

USB slušalice sa mikrofonom

Slušalica

Oznaka Bluetooth® reči i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane Cisco Systems je pod licencom. Drugi žigovi i imena trgovine su imena njihovih vlasnika.