Pre nego što počneš


Morate preuzeti aplikaciju na radnoj površini i biti prijavljeni da biste iskusili punu pogodnost započinjanja sastanka lične sobe sa .novog domena. Ako nemate instaliranu aplikaciju na radnoj površini, od vas će biti zatraženo da preuzmete aplikaciju, instalirate je i prijavite se.

1

Otvaranje pregledača i kucanje webex.new, letsmeet.new Ili mymeet.new da biste pokrenuli svoju ličnu sobu.

2

Kliknite na dugme "Otvori Cisco Webex meetings" aplikaciju da biste otvorili aplikaciju za radnu površinu i pridružili se sastanku.


 

Podrška za .new domen nije dostupan za Webex ponude koje je odobrio FedRAMP.