Reprodukcija i pauziranje muzike

Muziku možete da reprodukujete i pauzirate pomoću table osetljive na dodir na bilo koju šolju za uši.

 

Reprodukcija muzike se automatski pauzira kada imate dolazni poziv i nastavlja se nakon završetka poziva.

Tapnite sa strane bilo koje šolje za uši

Dodirnite dvaput tablu osetljivu na dodir na šolji za uši da biste reći ili pauzirali muziku.

Preskakanje audio zapisa

Koristite table osetljive na dodir na obe šolje za uši da biste preskočili audio unapred i unazad.

1

Tripl-tapnite na pravu šolju da biste preskočili napred.

2

Tripl-tapnite na šolju levog uha da biste preskočili nazad.

Podesite jačinu zvuka

Klizač za jačinu zvuka možete pronaći na zadnjoj strani desne šolje za uši.

Klizač jačine zvuka se nalazi na desnoj šolji za uši

Brzo prevucite prstom na gore ili nadole duž klizača jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka.

Podešavanje aktivnog režima otkazivanja buke i prozirnosti

Bang & Olufsen Cisco 980 vam omogućava da izbalansirate Aktivni režim otkazivanja buke (ANC) i Režim prozirnosti direktno iz slušalica sa mikrofonom. Otkazivanje buke vam omogućava da podesite okolinu i usredsredite se na posao, pozive, muziku ili samo uživate u tišini. Režim prozirnosti vam omogućava da čujete svet oko sebe bez skidanja slušalica.

 

Na aktivnim pozivima, režim prozirnosti se menja u sopstveni glas. Sopstvena glasovna tehnologija filtrira pozadinske zvuke da bi vam dala jasan prikaz načina na koji zvučite na pozivu.

AnC i Režim transparentnosti takođe možete da podesite putem aplikacije Bang & Olufsen. Pomoću aplikacije Bang & Olufsen možete odabrati da automatski podesite ANC nivo u skladu sa bukom u vašem okruženju.

ANC klizač se nalazi na šolji levog uha

Brzo prevucite prstom na gore ili nadole duž levog klizača da biste podesili otkazivanje buke ili nivo prozirnosti.

Možete brzo da prevučete prstom naviše da biste povećali nivo režima prozirnosti i brzo prevucite prstom nadole da biste povećali ANC nivo.

Aktiviranje mobilnog glasovnog asistenta

Mobilni glasovni asistent možete lako da pokrenete preko slušalica sa mikrofonom kao što su Siri ili Google Assistant.

Pritisnite i držite dugme " Priguši ton" na šolji za levo uvo.