Dozvole za ovlašćenje Webex alatke za zakazivanje za administratore zakupca

Kada dodate ovlašćenje za Webex Microsoft zakupca, zahtevamo sledeće dozvole:

Dozvole za autorizaciju Microsoft zakupca

U sledećoj tabeli opisana je svaka dozvola i zašto je potrebna.

Dozvolu

Vrednost zahteva

Za koje informacije se daje pristup aplikaciji Webex?

Kako se ova dozvola koristi za Webex Meetings?

Pročitajte pune profile svih korisnika.

Korisnik.Pročitaj.Svi

Potrebna je za uvid u ljude funkciju i Microsoft Teams integraciju.

 • Omogućava uvid u ljude za Webex Meetings i Webex korisnike.

 • Identifikuje korisnike i njihove e-adrese kako bismo mogli da podudaramo Webex naloge korisnika u Cisco Webex Meetings bota i kartice u aplikaciji Microsoft Teams.

Pročitajte podatke direktorijuma.

Direktorijum.Čitanje.Sve

Potrebna je za uvid u ljude funkciju i Microsoft Teams integraciju.

 • Omogućava uvid u ljude popunjavanje profila učesnika sastanka u profilima Webex Meetings i korisničkih profila uvid u ljude u aplikaciji Webex iz direktorijuma.

 • Omogućava integraciji usluge Microsoft Teams da popunjava e-poruke sa pozvanim osobama unapred prilikom zakazivanja Webex sastanak.

Čitanje i pisanje kalendara u svim poštanskim sandučetima.

Kalendari. Pročitaj

Microsoft 365 programski dodatak za zakazati sastanak, Aplikacija Webex zakazivanje sastanka/liste, Microsoft Teams integracija i zakazivanje usluga kalendara (@webex).

 • Pročitajte i unesite pristup za kreiranje, ažuriranje i brisanje kalendara povezanih sa Webex Meetings.

 • Omogućava zakazivanje iz usluge Microsoft Teams i dodavanje, ažuriranje i uklanjanje odgovarajućih stavki kalendara.

Prijavite se i pročitajte korisnički profil.

openid

Automatski uključena dozvola potrebna da bi Webex Meetings integracija funkcionisala ispravno.

 • Omogućava aplikaciji Webex da tokom vremena identifikuje korisnike i pristupi osnovnim informacijama.

Dozvole za ovlašćenje Webex alatke za zakazivanje za pojedinačne Microsoft 365 naloge

Kada ovlastite Webex za pojedinačni Microsoft 365 nalog, zahtevamo sledeće dozvole:

Pojedinačne dozvole za autorizaciju

U sledećoj tabeli opisana je svaka dozvola i zašto je potrebna.

Dozvolu

Vrednost zahteva

Za koje informacije se daje pristup aplikaciji Webex?

Kako se ova dozvola koristi za Webex Meetings?

Održavajte pristup podacima na koje ste mu dali pristup.

offline_access

Omogućava aplikaciji Webex da pristupa informacijama o korisnicima u korporaciji Microsoft bez traženja iste dozvole svaki put kada korisnik izvrši radnju sa Webex Meetings integracijom u Microsoft.

 • Ako vaša aplikacija ne izričito zatraži ovaj opseg, ona neće dobijati tokene za osvežavanje. Održavanje pristupa je neophodno.

  Na primer, Webex će pozvati Microsoft API-je da preuzme informacije kao što su pozivi iz kalendara svaki put kada korisnik pregleda svoj kalendar.

Pošli potpuni pristup u kalendare.

Kalendari. Pročitaj

Čitanje događaja u korisničkim kalendarima.

Pročitajte događaje u kalendaru povezane Webex Meetings kao i svojstva događaja, kao što su vreme, učesnici, tema i Webex sastanak opcije.

Prijavite se i pročitajte svoj profil.

Korisnik.Pročitaj

Automatski uključena dozvola potrebna da bi Webex Meetings integracija funkcionisala ispravno.

 • Omogućava aplikaciji Webex da tokom vremena identifikuje korisnike i pristupi osnovnim informacijama.

Pregled arhitekture Webex planera

Na gorenavedenom dijagramu prikazani su scenariji administratora lokacije i pojedinačnih scenarija Webex Meetings iz usluge Microsoft 365.

 1. Organizator administrator lokacije ovlašćuje Webex da pristupa podacima zakupca usluge Microsoft 365 Cisco Webex administracija lokacije ili Control Hub (opcionalno).

 2. Pojedinac ovlašćuje dozvolu za Webex (ako administrator ne odobri) i povezuje svoj Microsoft nalog sa njihovim Webex nalogom.

 3. Webex se pretplati na promene kalendara iz Microsoft-a.

 4. Korisnik dodaje Webex sastanak događaju u Microsoft kalendar, ažurira vreme ili temu ili kopira događaj u drugi datum i vreme.

 5. Webex usluga dodatka prima obaveštenja microsoft kalendara i sinhronizuje podatke sa aplikacijom Webex.

API-je koristi Webex planer

U nastavku navedene su informacije o izvoroj datoteci i URL za neke od API-ja koje koristi Webex planer.

Operacija grafikona

Upotreba

POST /{version}/pretplate

Kreirajte pretplatu za određenog korisnika koja će slušati i primati obaveštenja o promeni kada se resurs kalendara promeni u programu Microsoft Graph.

DELETE /{version}/pretplate/{subscriptionId}

Izbrišite pretplatu kada se korisnik odjavi ili premaši vreme isteka.

POST /{tenantId}/oauth2/{version}/token

Nabavite token za pristup određenim ID sa sertifikatu dodatka kao akreditive (u režimu autorizacije administratora).

POST /common/oauth2/{version}/token

Dobijte token za pristup određenog korisnika sa tokenom za osvežavanje (u režimu administratorske autorizacije).

GET /{version}/users/{user}/events/{id}

Dobijte svojstva događaja grafikona prema ID.

PREUZMI /{version}/korisnika/{user}/events/{id}/instance

Dobijte instance ponavljanja/izuzetaka po broju ID datim vremenski opseg.

PREUZMI /{version}/users?$select=e-pošta

Nabavite proxy e-adresa za određenog korisnika.

GET /{version}/pretplate/{subscriptionId}

Svojstva pretplate nabavite po ID.

PREUZMI /{version}/me

Nabavite proxy adresu korisnika (u režimu pojedinačne autorizacije).

PREUZMI /{version}/korisnika/{user}/events

Lista događaja određenog korisnika.

PATCH /{version}/pretplate/{subscriptionId}

Obnovite pretplatu za određenog korisnika tako što ćete produžiti vreme isteka.

PREUZMI /{version}/korisnike/{email}

Preuzmite Microsoft UPN da biste održali mapiranje korisnika u aplikaciji Webex.

PREUZMI /{version}/organizaciju

Da biste identifikovali da li trenutni e-adresa korisnika iz klijenta pripada ovlašćenim organizacijama.