Ova uputstva detaljno opisuju kako da planirate sastanke za drugog domaćina ako koristite Outlook u Microsoft Exchangeu. Ako koristite Microsoft Outlook sa Microsoft 365 nalogom, takođe možete da planirate, upravljate i započnete sastanak za drugog domaćina u programu Microsoft Outlook.

Pre nego što počneš

Da biste mogli da zakažete sastanke u ime nekog drugog, uradite sledeće:

1

Iz kalendara u programu Microsoft Outlook kreirajte novu zakazanu obavezu.

2

Na glavnoj traci zakazane obaveze izaberite stavku Željene postavke Webeksa.

3

Izaberite meni Raspored za padajuću nušu i izaberite stvarnog glavnog računarskog sistema.

4

(Opcionalno) Postavite podrazumevani tip sastanka i predložak.

5

Kliknite na dugme Dodaj Webex sastanak, a zatim izaberite stavku Sačuvaj & Zatvori.