Bu talimatlar, Microsoft Exchange'de Outlook kullanıyorsanız başka bir toplantı sahibi için toplantıların nasıl planlan olduğunu ayrıntılı olarak açıklar. Microsoft 365 hesabıyla Microsoft Outlook kullanıyorsanız Microsoft Outlook'ta Başka bir Toplantı Sahibi için Toplantı Planla, Yönet ve Başlat'ı dabaşlatabilirsiniz.

Başlamadan önce

Başka biri adına toplantı planlamadan önce şunları yapın:

1

Microsoft Outlook'ta Takvimden yeni bir randevu oluşturun.

2

Randevu Webex Tercihler'e tıklayın.

3

Şu süre için planla açılır menüsünü ve ardından gerçek ana bilgisayarı seçin.

4

(İsteğe bağlı) Varsayılan varsayılan toplantı türü şablonu ayarlayın.

5

Dosya ekle'Webex Meeting ardından Kaydet ve Kapat öğesinitıklayın.