Zašto treba da se registrujete za sastanak ili vebinar?

Nisu svi sastanci i webinari zahtevali registraciju. Ukoliko vaš sastanak ili vebinar to umanje , možete se registrovati sa poziva na e-poštu.


Uverite se da ste za registraciju koristili računar ili pregledač mobilnog uređaja. Trenutno ne možete da se registrujete iz mobilne aplikacije " Sastanci".

Kada domaćin odobri vašu registraciju, dobijate e-poruku sa potvrdom o registraciji. Sada možete da se pridružite sastanku ili vebinaru kada on počne. Ukoliko je sastanak ili vebinar već u toku, a domaćin je odabrao da automatski odobri sve zahteve za registraciju, odmah se pridružujete sastanku ili vebinaru.

Da biste zakazali sastanak ili vebinar koji zahteva registraciju, pogledajte članak Zahtevaj od učesnika da se prijave za sastanak ili vebinar.

Registrujte se sa poziva e-pošte

1

Otvorite pozivnicu za e-poštu i izaberite stavku Registrujse.

2

Popunite registracioni formular i izaberite stavku Registruj .