Webex | Integriši svoj Google Drive nalog

Webex | Integriši svoj Google Drive nalog

Kada povežete Google Drive nalog sa Webex-om, možete da delite, prikazujete i ko-uređujete datoteke direktno u prostoru.

21. okt. 2021.
Webex | Dodaj svoj Google Drive nalog

Kada radite na projektu sa drugim osobama, možete da radite na deljenim dokumentima projekta upravo iz Webex prostora. Kada dodate svoj Google drive nalog, možete da delite datoteke direktno u prostoru. Administrator vam obezbeđuje dozvolu za pristup upravljanju poslovnim sadržajem vašeg preduzeća iz webeksa.1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku Postavke > integracije , a zatim kliknite na dugme Dodaj nalog.

2

Unesite informacije o Google Drive nalogu i povežite se sa nalogom.

3

Zatim kliknite na dugme Dozvoli.


 

Administrator može da ograniči nalog koji koristite za prijavljivanje na Google Drive. Ako dobijete grešku u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili informacije o nalogu.

1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku Željene postavke > integracije , a zatim kliknite na dugme Dodaj nalog.

2

Unesite informacije o Google Drive nalogu i povežite se sa nalogom.

3

Zatim kliknite na dugme Dozvoli.


 

Administrator može da ograniči nalog koji koristite za prijavljivanje na Google Drive. Ako dobijete grešku u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili informacije o nalogu.

1

Dodirnite sliku profila, izaberite postavke > integracije > Dodaj nalog .

2

Unesite informacije o nalogu i povežite se sa nalogom.

3

Zatim dodirnite Grant pristup Google Drive-u.


 

Administrator može da ograniči nalog koji koristite za prijavljivanje na Google Drive. Ako dobijete grešku u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili informacije o nalogu.

28. okt. 2021.
Webex | Otpremi datoteke na Google Drive

Datoteke ili fascikle sa računara možete otpremiti na Google Drive nalog, a zatim odabrati da delite ove datoteke u razmaku.

1

U oblasti poruke izaberite stavku Prilog , a zatim izaberite Stavku Google Drive.

2

Idite na karticu Otpremanje u Google Drive.

3

Izaberite datoteku sa radne površine, a zatim kliknite na dugme Otpremi.

1. dec. 2021.
Webex | Deljenje datoteka sa Google disk jedinice

Google Drive datoteke možete deliti direktno u prostoru, a svi u prostoru mogu da pristupe najnovijoj verziji datoteka.

Možete da izaberete datoteku direktno sa Google Drive-a, a zatim da odaberete ko može da prikaže datoteku, nakon što je delite u prostoru.

1

U oblasti poruke izaberite stavku Prilog , azatim odaberite stavku Deli sa Google Drivea.

2

Izaberite datoteku na Google Drive-u, a zatim odlučite ko može da prikaže datoteku u prostoru:

  • Svako– Svako može da vidi datoteku, to uključuje osobe izvan vaše organizacije.
  • Osobe u vašojorganizaciji – Samo osobe u vašoj organizaciji mogu da pregledaju datoteku.
  • Osobe sa postojećimpristupom —Webex koristi dozvole koje su već podešene za prikazivanje datoteke u okviru.

Kada osobe nemaju pristup datoteci, vide ime datoteke, ali ne mogu da pregledaju datoteku niti da vide pregled sličica.

3

Napravite izbor i kliknite na dugme Primeni.

4

Zatim kliknite da biste poslali vezu.

Možete da izaberete datoteku direktno sa Google Drive-a, a zatim da odaberete ko može da prikaže datoteku, nakon što je delite u prostoru.

1

U oblasti poruke dodirnite Prilog , azatim dodirnite Deli sa Google drivea.

Ako već niste dodali nalog, kliknite na dugme "Poveži se sa nalogom" da biste dodali nalog.

2

Izaberite datoteku na Google Drive-u, a zatim odlučite ko može da prikaže datoteku u prostoru:

  • Svako– Svako može da vidi datoteku, to uključuje osobe izvan vaše organizacije.
  • Osobe u vašojorganizaciji – Samo osobe u vašoj organizaciji mogu da pregledaju datoteku.
  • Osobe sa postojećimpristupom —Webex koristi dozvole koje su već podešene za prikazivanje datoteke u okviru.
3

Napravite izbor i dodirnite Primeni.

4

Zatim tapnite da biste poslali vezu.

Kada osobe nemaju pristup datoteci, vide ime datoteke, ali ne mogu da pregledaju datoteku niti da vide pregled.

21. okt. 2021.
Webex | Prikaz datoteka deljenih sa Google disk jedinice

Kada ljudi dele datoteke sa Google Drive-a u prostoru, možete da kliknete ili dodirnete datoteke da biste ih prikazali. Datoteka će se otvoriti u aplikaciji koja je povezana sa tipom datoteke.1

Idite na opciju "Poruke" i izaberite razmak.

2

Kliknite na datoteku u prostoru da biste je otvorili.

1

Idite na opciju "Poruke" i izaberite razmak.

2

Dodirnite datoteku u prostoru da biste je otvorili.


 

Možda ćete morati da unesete korisničko ime i lozinku google drivea da biste prikazali datoteku.

Da li je ovaj članak bio koristan?

Webex | Integriši svoj Google Drive nalog

Srodni članci
strelica nagore