Webex | integrera ditt Google Drive-konto

Webex | integrera ditt Google Drive-konto

När du ansluter ditt Google Drive-konto till Webex kan du dela, visa och samredigera dina filer direkt i ett utrymme.

21 okt 2021
Webex lägg | till ditt Google Drive-konto

När du arbetar med ett projekt med andra personer kan du arbeta med dina delade projektdokument direkt från Webex-utrymmet. När du lägger till ditt Google Drive-konto kan du dela dina filer direkt i utrymmet. Din administratör ger dig behörighet att komma åt ditt företags innehålls hantering av innehåll inifrån Webex.

1

Klicka på profilbild, välj Inställningar > Integrationeroch klicka sedan på Lägg till konto.

2

Ange uppgifterna för ditt Google Drive-konto och anslut till ditt konto.

3

Klicka sedan på Tillåt.


 

Administratören kan begränsa det konto som du använder för att logga in på Google Drive. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.

1

Klicka på profilbild, välj Inställningar > Integrationeroch klicka sedan på Lägg till konto.

2

Ange uppgifterna för ditt Google Drive-konto och anslut till ditt konto.

3

Klicka sedan på Tillåt.


 

Administratören kan begränsa det konto som du använder för att logga in på Google Drive. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.

1

Tryck på profilbild, välj Inställningar > Integrationer > Lägg till konto.

2

Ange dina kontouppgifter och anslut till ditt konto.

3

Knacka sedan på Bevilja åtkomst till GoogleDrive.


 

Administratören kan begränsa det konto som du använder för att logga in på Google Drive. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.

28 okt 2021
Webex | överför filer till Google Drive

Du kan överföra filer eller mappar från din dator till ditt Google Drive-konto och sedan välja att dela dessa filer i ett utrymme.

1

I meddelandeområdet klickar du på Bilaga och väljer sedan Google Drive.

2

Gå till fliken Överföring i Google Drive.

3

Välj filen från skrivbordet och klicka sedan på Överför .

1 dec 2021
Webex | Share-filer från Google Drive

Du kan dela dina Google Drive-filer direkt i ett utrymme, så att alla i utrymmet har tillgång till den senaste versionen av filerna.

21 okt 2021
Webex | View delade filer från Google Drive

När personer delar filer från Google Drive i ett utrymme kan du klicka eller trycka på filerna för att visa dem. Filen öppnas i det program som är kopplat till filtypen.

1

Gå till Meddelanden och välj ett utrymme.

2

Klicka på filen i utrymmet för att öppna den.

1

Gå till Meddelanden och välj ett utrymme.

2

Knacka på filen i utrymmet för att öppna den.


 

Du kan behöva ange användarnamn och lösenord för Google Drive för att kunna visa filen.

Var den här artikeln användbar?

Webex | integrera ditt Google Drive-konto

Relaterade artiklar
uppåtpil