Provera važnih poruka.

Kliknite da biste pregledali svoje filtere, a zatim izaberite "Pominjanja za mene" da biste videli poruke koje vam se šalju direktno ili izaberite pominjanja za sve da biste videli poruke koje se šalju svima u prostoru.


 

Videćete neke starije @ pominjanja koja vas pominju direktno u filteru "Pominjanja za sve".

Dodirnite da biste pregledali svoje filtere, a zatim izaberite @ Pominjanja za mene da biste videli poruke koje vam se šalju direktno ili izaberite @ Pominjanja za sve da biste videli poruke koje se šalju svima u prostoru.


 

Videćete neke starije @ pominjanja koja vas pominju direktno u svom filteru @ Pominjanja za sve.

Dodirnite da biste pregledali svoje filtere, a zatim izaberite @ Pominjanja za mene da biste videli poruke koje vam se šalju direktno ili izaberite @ Pominjanja za sve da biste videli poruke koje se šalju svima u prostoru.


 

Videćete neke starije @ pominjanja koja vas pominju direktno u filteru "Pominjanja za sve".

Kliknite da biste pregledali svoje filtere, a zatim izaberite "Pominjanja za mene" da biste videli poruke koje vam se šalju direktno ili izaberite pominjanja za sve da biste videli poruke koje se šalju svima u prostoru.