Za povezivanje Skype za posao sa sastankom potrebna je video adresa specifična za Skype za posao. Microsoft Skype za posao je ranije bio poznat kao Microsoft Lync.

Sve informacije koje su vam potrebne za pokretanje ili pridruživanje Webex sastanku možete pronaći u pozivu e-pošte za sastanak, na stranici sa informacijama o sastanku ili na stranici lične sobe webexa.

1

Otvorite aplikaciju Skype za posao.

2

Birajte odgovarajuću video adresu tako što ćete izabrati dugme "Kamera":

  • Za Cisco Webex standardni sastanak: <meetingnumber>@webex.com (na primer, 123456789@.webex.com).

  • Za sastanak Cisco Webex lične sobe: <PMR_ID>.<sitename>@webex.com (na primer, acassidy.example@webex.com).

3

Unesite lozinku za numerički sastanak ako se to od vas zatraži.


 

Lozinka za numerički sastanak je potrebna samo za Webex standardni sastanak, a ne za Webex sastanak u ličnoj sobi.

4

Započnite video poziv.