En specifik videoadress till Skype för företag krävs för att ansluta ditt Skype för företag-program till mötet. Microsoft Skype för företag kallades tidigare för Microsoft Lync.

All information du behöver för att starta eller delta i ett Webex-möte kan hittas i e-postinbjudan för mötet, på sidan Mötes information eller på sidan personligt Webex-rum.

1

Öppna ditt Skype för företag-program

2

Ring lämplig videoadress genom att välja kameraknappen:

  • För ett Cisco Webex-standard möte: <meetingnumber>@webex. com (till exempel 123456789@.webex.com).

  • För ett Cisco Webex-möte i ett personligt rum: <PMR_ID>.<sitename>@webex. com (till exempel acassidy.example@webex.com).

3

Om du uppmanas anger du det numeriska möteslösenordet.


 

Det numeriska Mötes lösen ordet behövs endast för ett Webex standard möte som inte är ett Webex-möte i ett personligt rum.

4

Starta ett videosamtal.