Promenite svoje ime za prikaz profil Webex aplikacije na željeno ime.

1

Kliknite na sliku profila u zaglavlju aplikacije.

2

Kliknite na "Uredi profil", a zatim idite na odeljak "Ime za prikaz ".

3

Kliknite na svoje ime i unesite promene.


 

Ako ne možete da promenite ime, proverite sa odeljenjem za podršku jer su ga namerno postavili tako.

4

Zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

1

U zaglavlju aplikacije dodirnite sliku profila.


 

Na iPad uređaju idite na donji deo bočne trake za navigaciju i dodirnite sliku profila.

2

Dodirnite Profil , a zatim dodirnite .

3

Dodirnite svoje ime da biste ga promenili.


 

Ako ne možete da promenite ime, proverite sa odeljenjem za podršku jer su ga namerno postavili tako.

4

Dodirnite Gotovo.

1

U zaglavlju aplikacije dodirnite sliku profila.

2

Dodirnite Profil , a zatim dodirnite .

3

Dodirnite ili dodirnite direktno na svom imenu da biste ga promenili.


 

Ako ne možete da promenite ime, proverite sa odeljenjem za podršku jer su ga namerno postavili tako.

4

Onda dodirnite opciju Gotovo.

Kliknite na sliku profila , a zatim kliknite na svoje ime.


 

Ako ne možete da promenite ime, proverite sa odeljenjem za podršku jer su ga namerno postavili tako.