Webex Aplikacija prikazuje neki sadržaj zasnovan na Vebu pomoću ugrađenog pregledača. Microsoft je objavio novi ugrađeni WebView2 pregledač koji se preporučuje za Windows aplikacije.

U narednih nekoliko meseci, WebView2 će postati preduslov za korišćenje Webex aplikacije u operativnom sistemu Windows. Webex Aplikacija će pokušati da preuzme i instalira WebView2 kad god je to moguće. Preporučujemo da administratori proaktivno instaliraju WebView2 na računare korisnika da bi kontrolisali plan prozivke.

Ono što treba da znate:

 • WebView2 je zasnovan na programu Microsoft Edge i uključuje poboljšane performanse.

 • WebView2 omogućava webex aplikaciji da ima manju upotrebu memorije, manji otisak stopala na disku i brže ažuriranje.

 • WebView2 je potrebno oko 15 sekundi za preuzimanje, u zavisnosti od mreža.

 • Webex Aplikacija neće instalirati WebView2 u VDI okruženjima. Administratori moraju da instaliraju WebView2 u VDI okruženjima pre ažuriranja na jun 2022.godine (Webex App verzija 42.6).

Vremenska linija

 • Mart 2022 (Webex App verzija 42.3)

  • Postojeće instalacije webex aplikacije će pokušati da instaliraju WebView2 na bilo kom računaru koji ga već nema.

 • April 2022 (Webex App verzija 42.4)

  • Nove instalacije Webex aplikacije u operativnom sistemu Windows instaliraće WebView2 ako već nije instaliran, na osnovu opcionalnog parametra komandne linije.

  • Aplikacija će podrazumevano prikazati ugrađeni Veb sadržaj na WebView2 da bi prikazala ugrađeni Veb sadržaj, ali će se vratiti na druge tehnologije ako WebView2 nije dostupan.

  • Aplikacija će nastaviti da pokušava da instalira WebView2 na računare koji ga nemaju.

 • Jun 2022 (Webex App verzija 42.6)

  • WebView2 će biti jedini ugrađeni pregledač koji webex App podržava u operativnom sistemu Windows.

  • Korisnicima bez WebView2 biće onemogućeno prijavljivanje u aplikaciju dok WebView2 ne bude dostupan na njihovim računarima.

  • Aplikacija će nastaviti da pokušava da instalira WebView2 na računare koji ga nemaju.