Ova funkcija je podrazumevano uključena. Moguće je sakriti dugme Join Webex sa korisničkog interfejsa. Pročitajte Ukloni podrazumevana dugmad iz članka korisničkog interfejsa za više informacija.


Dugme Join Webex nije dostupno na SX10 i SX20 kada ih koristite sa daljinskim upravljačem.

1

Dodirnite dugme Pridruži se Vebeksu na početnom ekranu.

2

Unesite broj sastanka koji je naveden u pozivu za Webex sastanke i dodirnite Pridruži se da biste se pridružili sastanku.Ako se pridružujete sastanku u Ličnoj sobi, možete da koristite ime ili imejl adresu osobe da biste pretražili njenu Ličnu sobu.

1

Dodirnite Pridruži se Vebeksu.

2

Unesite broj sastanka koji je naveden u pozivu za Webex sastanke i dodirnite Pridruži se da biste se pridružili sastanku.Ako se pridružujete sastanku u Ličnoj sobi, možete da koristite ime ili imejl adresu osobe da biste pretražili njenu Ličnu sobu.