Ova funkcija je podrazumevano uključena. Moguće je sakriti dugme "Pridruži se Webexu" iz korisničkog interfejsa. Za više informacija pročitajte ukloni podrazumevanu dugmad iz članka korisničkog interfejsa.


Dugme "Pridruži se Webexu" nije dostupno na SX10 i SX20 kada ih koristite pomoću daljinskog upravljača.

1

Dodirnite dugme Pridruži se Webexu na početnom ekranu.

2

Unesite broj sastanka koji je naveden u pozivu za Webex sastanke i dodirnite Pridruži se da biste se pridružili sastanku.Ako se pridružujete sastanku lične sobe, možete da koristite ime osobe ili e-adresu da biste potražili njenu ličnu sobu.

1

Dodirnite Pridruži se Webexu.

2

Unesite broj sastanka koji je naveden u pozivu za Webex sastanke i dodirnite Pridruži se da biste se pridružili sastanku.Ako se pridružujete sastanku lične sobe, možete da koristite ime osobe ili e-adresu da biste potražili njenu ličnu sobu.