Ta funkcja jest domyślnie włączona. Możliwe jest ukrycie przycisku Dołącz do Webex w interfejsie użytkownika. Przeczytaj artykuł Usuwanie przycisków domyślnych z interfejsu użytkownika, aby uzyskać więcej informacji.


Przycisk Dołącz do Webex nie jest dostępny na SX10 i SX20, gdy używasz ich z pilotem.

1

Stuknij przycisk Dołącz do Webex na ekranie głównym.

2

Wprowadź numer spotkania podany w zaproszeniu do spotkań Webex i naciśnij pozycję Dołącz, aby dołączyć do spotkania.Jeśli dołączasz do spotkania w pokoju osobistym, możesz użyć imienia i nazwiska lub adresu e-mail tej osoby, aby wyszukać jej pokój osobisty.

1

Dotknij opcji Dołącz do Webex.

2

Wprowadź numer spotkania podany w zaproszeniu do spotkań Webex i naciśnij pozycję Dołącz, aby dołączyć do spotkania.Jeśli dołączasz do spotkania w pokoju osobistym, możesz użyć imienia i nazwiska lub adresu e-mail tej osoby, aby wyszukać jej pokój osobisty.