Ta funkcja jest domyślnie włączona. Istnieje możliwość ukrycia przycisku Dołącz do Webex w interfejsie użytkownika. Przeczytaj artykuł Usuwanie domyślnych przycisków z interfejsu użytkownika, aby uzyskać więcej informacji.


Przycisk Dołącz do Webex nie jest dostępny w SX10 i SX20, gdy używasz ich z pilotem.

1

Dotknij przycisku Dołącz do Webex na ekranie głównym.

2

Wprowadź numer spotkania podany w zaproszeniu na spotkania Webex i dotknij opcji Dołącz, aby dołączyć do spotkania.Jeśli dołączasz do spotkania w pokoju osobistym, możesz użyć nazwiska lub adresu e-mail osoby, aby wyszukać jej pokój osobisty.

1

Dotknij opcji Dołącz do Webex.

2

Wprowadź numer spotkania podany w zaproszeniu na spotkania Webex i dotknij opcji Dołącz, aby dołączyć do spotkania.Jeśli dołączasz do spotkania w pokoju osobistym, możesz użyć nazwiska lub adresu e-mail osoby, aby wyszukać jej pokój osobisty.