Pre nego što počnete

Povratni poziv funkcioniše pozivanjem broja koji ste podesili za doseg jednog broja. Dakle, prvo morate da dodate broj koji želite da koristite za povratni poziv kao broj doseg jednog broja telefona. To možete da uradite u aplikaciji za radnu površinu ili korisničkom portalu.
1

U mobilnoj aplikaciji dodirnite sliku profila, idite u "Podešavanja", dodirnite "Pozivanje", a zatim dodirnite "Upravljanje mojim brojevima" i omogućite svoj broj povratni poziv telefona.

2

Kucnite Poveži se sa uređajem u gornjem levom uglu, a zatim izaberite isti broj sa liste.

3

Uputite poziv iz aplikacije Webex telefona.

4

Kada vaš povratni poziv broj počne da zvoni, odgovorite na poziv.

Telefon će zatim zvoniti osobi koju pokušavate da dobijete.