Kao domaćin ili kohost sastanka sa plaćenim Webex nalogom, sastanke možete da snimate u oblaku. Snimci u oblaku uključuju audio zapis učesnika, video zapis i sve što se deli tokom sastanka. Ako prisustvujete sastanku, ne možete sami da snimite sastanak. Zamolite domaćina da snimi i podeli snimak sa vama.


 

Ako započnete sastanak telefonom, ne možete da ga snimate.

Ako ste kohost, ne možete da započnete snimanje sastanka ako je domaćin na sastanku.

Ako sinhronizujete svoju pozornicu sa svima, prva osoba koju dodate na pozornicu pojavljuje se na snimcima sastanaka ili događaja umesto aktivnog govornika. Ako želite da snimite aktivni zvučnik umesto prve osobe na sceni, obratite se podršci.

Ako pokažete kameru ispred prezentacije kada delite sadržaj, video snimak kamere se neće prikazivati na snimcima sastanaka ili događaja.

Da biste snimili Webex obuku, pogledajte članak Snimanje Webex sesije obuke.

Format snimanja

Snimci u oblaku se čuvaju u MP4 formatu.

Lokacija snimanja

Kada je snimanje spremno, on će sačuvati vašu Webex lokaciju. Domaćin sastanka može da pristupi snimku i podeli ih sa kohostom ili bilo kim drugim kome je potreban. Domaćin takođe dobija e-poruku sa svim detaljima za deljenje i reprodukciju snimka.

Ako je sastanak povezan sa razmakom , veza za snimanje se automatski pojavljuje uprostoru u kojem je sastanak održan. Svi u prostoru se tretiraju kao domaćini i mogu da pristupe snimku.


 

U zavisnosti od veličine datoteke i propusnog opsega, snimanje može da potraje i do 24 sata.

Postavke snimanja

Možete da izaberete podrazumevani raspored ekrana za svoje snimke tako da odgovaraju formatu i sadržaju vašeg sastanka ili događaja. Takođe imate mogućnost da snimite transkript onoga što je rečeno tokom sastanka.

Ako je sastanak povezan sa razmakom , ne možete da promenite postavke.

1

Kliknite na SnimiSnimi i izaberite opciju u oblaku.


 

Za Webex aplikacijuidite na padajuću nadolu opcije i izaberite opciju za oblak.


 

Ako ne vidite dugme za snimanje, potražite ga u odeljku VišeViše opcija.

Ako se pretplatite na Webex od svog Pružaoca usluga, uputite pitanja o ovoj funkciji timu za korisničku podršku svog Pružaoca usluga.

Ako uopšte ne vidite opciju snimanja, pogledajte zašto ne mogu da snimim sastanak?

2

Kliknite na Zapis.

3

(Opcionalno) Izaberite raspored snimanja ako želite da se razlikuje od podrazumevanih podešavanja.

4

Kada je potrebno, kliknitena SnimiSnimi i uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na Pauziraj i nastavi da biste sačuvali jedan snimak.
  • Kliknite na Zaustavi da biste završili trenutni snimak.

 

Za sastanke ili događaje koji traju mnogo sati, dobra je ideja da napravite više snimaka kako biste lakše upravljali veličinom datoteke i lakše ih pregledali.

1

Dodirnite VišeViše.

2

U odeljku Opšte dodirnite Zapis.

3

Kada je potrebno, izaberite Više stavku > opšte postavke i uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite pauziraj i nastavi da biste održali jedan snimak.
  • Kliknite na dugme "Zaustavi" da biste završili trenutno snimanje.

 

Za sastanke ili događaje koji traju mnogo sati, dobra je ideja da napravite više snimaka kako biste lakše upravljali veličinom datoteke i lakše ih pregledali.