Administrator sistema kontroliše način na koji je Jabber instaliran na računaru. Administratori često prilagođavaju instalacione datoteke da bi vam olakšali povezivanje sa uslugama u mreži.

Da biste instalirali, ponovo instalirali ili nadogradili Jabbera, zatražite pomoć od administratora.