Sve o
Webex za Cisco BroadWorks

Uz Webex za Cisco BroadWorks kupci BroadWorks usluga pozivanja mogu da koriste funkcije za saradnju iz aplikacije Webex. Pretplatnici koriste jednu aplikaciju Webex za ćaskanje, upućivanje poziva, kao i za organizovanje sastanaka i pridruživanje njima.