Det går inte att logga in vid anslutning till en Rumsenhet eller WebEx Board

Om du inte kan logga in för att slutföra anslutnings processen Rumsenhet är din mest troligt registrerad för en annan samtalstjänst. I så fall måste du fabriks återställning Rumsenhet eller kortet, ansluta till Touch-styrenheten och sedan registrera enheten till Cisco Webex.

Rumsenhet eller Board har en ny IP-adress

Om din Rumsenhet eller Board har en ny IP-adress kan en touch 10 som är ansluten över nätverket förlora anslutningen. Om detta inträffar kan du se ett meddelande om en saknad touch-styrenhet på skärmen. Om du vill återansluta anger du den nya IP-adressen på Touch-styrenheten.