Du behöver en lokal användare på enheten för att:

 • Utöka användargränssnittet med kontroller i rummet.

 • Utöka användargränssnittet så att det inkluderar videokällor som ansluts via en extern Cisco TelePresence-video switch.

 • Ge användare åtkomst till enhetens webbgränssnitt eller API utan att loggas in via Control Hub.

Du kan hantera lokala användare från sidan Lokala användare i enhetens webbgränssnitt. Alla lokala användare listas här och du kan se vilka användarroller som tilldelats användaren.

Endast administratörsanvändaren har privilegier att skapa och ta bort användare.

Översikt över användarroller

Användare med administratörsroll kan:

 • Har obegränsad åtkomst till enhetens lokala webbgränssnitt.

 • Få åtkomst till API:et via SSH, serienummer eller HTTP(S).

 • Skapa och hantera användare med rollerna Integrator och RoomControl .

Användare med en integrationsroll kan:

 • Få åtkomst till enhetens lokala webbgränssnitt. Integratör har samma åtkomst som en administratörsanvändare , förutom skapande av nya användare.

 • Få åtkomst till API:et via SSH, serienummer eller HTTP(S).

Användare med en Rumskontrollroll kan:

 • Öppna kontrollredigeraren för rum och motsvarande utvecklingsverktyg i webbgränssnittet för att skapa kontaktgränssnittstillägg (kontroller i rummet).

 • Få åtkomst till de API-kommandon som krävs för att skapa touch gränssnittstillägg.

Användare med en användarroll kan:

 • Ringa samtal och sök i listan Personer.

 • Ändra några inställningar, till exempel justera ringsignalvolymen och ställ in tids- och datumformat.

Skapa en lokal användare

1

Från kundvyn i https:///admin.webex.com, går du till sidan Enheter och väljer din enhet i listan.

2

Gå till Support och klicka på Webbportal.

3

Gå till > lokala användare på enhetens webbgränssnitt.

4

Ange användarnamn och lösenord i motsvarande inmatningsfält och välj en användarroll för användaren. Klicka på Skapa användare.

Den nya användaren visas i listan över användare på sidan Lokala användare.

Ta bort en lokal användare

1

Från kundvyn i https:///admin.webex.com, går du till sidan Enheter och väljer din enhet i listan.

2

Gå till Support och klicka på Webbportal.

Om du har ställt in en administratörsanvändare för enheten kan du komma åt avancerade inställningar direkt genom att öppna en webbläsare och skriva in http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

3

Navigera till > lokala användare på enhetens webbgränssnitt.

4

Klicka på Ta bort användare och bekräfta ditt val.