Klicka på och välj sedan Dold för att se en lista över alla dina dolda utrymmen.

Tryck på och välj sedan Dold för att se en lista över alla dina dolda utrymmen.


 

Du kan inte dölja eller visa utrymmen på mobilen, men du kan se utrymmen som du har ställt in som dolda på andra klienter.