När den här inställningen är konfigurerad blinkar enhetens skärm rött och grått när någon ringer till den.

1

Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com gå till sidan Enheter och välj din enhet i listan. Gå till Support och klicka på Webbportal.

Om du har konfigurerat en Admin-användare för enheten har du åtkomst till Avancerade inställningar direkt genom att öppna en webbläsare och skriva in http(s)://<endpoint ip or hostname>.

2

Gå till Inställningar > Användargränssnitt > Hjälpmedelsfunktioner, meddelanden om inkommande samtal i enhetens lokala webbgränssnitt. Välj AmplifiedVisuals.