Gå till språkinställningarna för din enhet eller webbläsare för att välja ett språk. Du kan kontrollera vilka språk som Webex stöder innan du ändrar dina språkinställningar.

Plattform

Version

Navigering

Windows

7

Menyalternativ > >, språk & region > region och språk

10

Startmenyer > inställningar > tid och språk > region och språk

Mac

10.12

Systeminställningar > språk och region

iPhone och iPad

13.0

Inställningar > Allmänna > språk och region

Android

8.0

Inställningar > Allmän hantering > Språk och inmatning > Språk

När du väljer ett nytt språk på Android måste du installera om eller uppgradera appen.

Google Chrome

5.9

Menyinställningar > avancerade > av >språk

Mozilla Firefox

54.0

Menyalternativ > språk > och utseende > språk > Välj

Internet Explorer

11

Verktyg > Internetalternativ för > språk > ange inställning


 
Du kan ändra dina språkinställningar i webbversionen av Webex-appen. Klicka på profilbild, välj Språk och välj ett nytt språk listruta.