Delta genom att ange videoadress

Ange videoadressen i kalenderinbjudan eller från mötets informationssida.

1

Öppna det virtuella tangentbordet eller hämta fjärrkontrollen till ditt videosystem.

Du kan exempelvis trycka på Samtal och sedan på tangentbordsknappen på din knappsats.

2

Ring videoadressen i något av följande format:

 • meeting_number>@webex.com ett schemalagt Webex-möte
 • Personal_Room_ID>.site_name>@webex.com ett direktmöte eller ett schemalagt möte i ett Webex-personligt rum
 • IP-adress till ett direktmöte eller schemalagt Webex-möte i ett personligt rum eller ett schemalagt Webex-möte. När du uppmanas ska du ange mötesnumret.

   
  IP-uppringning är inte tillgängligt för FedRAMP-auktoriserade Webex-erbjudanden.
3

Ange det numeriska möteslösenordet vid förfrågan.

Det numeriska möteslösenordet behövs endast för schemalagda Webex-möten, inte Webex-möten i personliga rum.

4

På begäran gör du följande:

 • Om du är värden anger du värdnyckeln eller värd-PIN-koden som tillämpligt, följt av fyrkant # för att starta mötet.
 • Om du inte är värden anger du fyrkant # för att delta i mötet.

Delta genom att ringa mötesnumret och en genväg (endast molnregistrerade Webex-videoenheter)

Ring det mötesnummer som anges i kalenderinbjudan.

1

Öppna det virtuella tangentbordet eller hämta fjärrkontrollen till molnregistrerade Webex-rum eller -skrivbordsenheter.

Du kan exempelvis trycka på Samtal och sedan på tangentbordsknappen på din knappsats.

2

Ring mötesnumret plus ett prefix, suffix eller båda. Om din bärbara dator eller mobila enhet redan är ansluten till en videoenhet, deltar även enheten i mötet.

Din administratör har möjlighet att aktivera den här funktionen och definiera vilka tecken som krävs för prefix, suffix eller både och så att du kan ringa mötesnumret i stället för videoadressen, som visas i följande exempel:

 • Om numret mötesnummer är 987654321 och din administratör har angett prefixet *77* kan du delta i mötet genom att ringa *77*987654321.

  Figur 1. Samtal
 • Om numret mötesnummer är 987654321 och din administratör har angett suffixet # kan du delta i mötet genom att ringa 987654321#.

Delta genom att trycka på knappen Delta

Om din Webex-webbplats och ditt konto stödjer anslutning till möten via Cisco TelePresence-system eller Cisco Webex-videoenheter, kan du använda One Button to Push (OBTP).

För att aktivera OBTP måste din webbplats ha Cisco TelePresence Management Suite- och TelePresence Management Suite Extension.

När ditt TelePresence-rum läggs till i en rumsresurs väljer du Delta i möte direkt på din enhet.

Om värden ännu inte har anslutit sig kan du bli ombedd att ange värd-PIN-koden och sedan trycka på # för att delta i mötet. Om ett numeriskt lösenord krävs vid deltagande, även om värden redan har anslutit sig, måste du alltid ange detta lösenord följt av # för att delta.

Delta via knappen Delta i Webex på en videoenhet

Om mötesvärden är försenad eller inte kan ansluta till det kan du delta i och vara värd för mötet från en videoenhet. Mer information finns i Delta via Knappen Delta i Webex på en videoenhet.