1

Anslut din bärbara dator med en HDMI-kabel till HDMI-porten längst ned på Cisco Webex Board.


 

När du delar video kan du svepa från skärmens nedre del för att justera volymen.

2

Du kan sluta dela genom att välja Sluta dela.

1

Anslut din bärbara dator till HDMI- eller VGA-porten på rumsenheten med en HDMI-kabel. Se till att datorn eller annan presentationskälla är påslagen. Din skärm delas automatiskt. Om du delar när du är i samtal ska du följa stegen nedan.

2

På pekkontrollerns startskärm väljer du Dela i samtal.

3

Minimera eller maximera den delade bilden genom att välja knappen Minimera/maximera på skärmen.

4

För att sluta dela knackar du på Dela och sedan Sluta dela.


Som anges nedan är stegen något annorlunda för Desk Pro-användare.

1

Anslut din bärbara dator till HDMI-porten på skrivbordsenheten med en HDMI-kabel. Se till att datorn eller annan presentationskälla är påslagen. Din skärm delas automatiskt. Om du delar när du är i samtal ska du följa stegen nedan.

2

Knacka på Visa dator på enhetens startskärm. Du ser skärmen lokalt. De andra deltagarna kan inte se din skärm ännu.

Knacka på Delningsalternativ på Desk Pro. Om du vill visa datorskärmen lokalt knackar du på Förhandsgranska. De andra deltagarna kan inte se förhandsgranskningen.

3

Knacka på Dela. Minimera eller maximera den delade bilden (eller förhandsgranskningen) genom att knacka på knappen Minimera/maximera på skärmen. Medan skärmen delas aktivt visas den med en orange kantlinje.

Knacka på Dela i samtal på Desk Pro för att dela din datorskärm.

4

För att sluta dela knackar du på Sluta dela.