Webex kortet fungerar som en fysisk anknytning till din Webex-App. När appen, antingen mobil eller skriv bord, är ansluten till en styrelse kan du samar beta med andra i ditt Webex utrymme från brädet. Ring upp kollegor, visa filer som har delats och fortsätt att arbeta på whiteboardtavlor som du har skapat vid det föregående mötet.

När du öppnar ett mellanslag från din app på en skiva får du till gång till samma aktiviteter som du har på appen. Det innebär att du kan ringa till alla som har lagts till i utrymmet, arbeta på whiteboardtavlor och visa filer som har delats i utrymmet. Det går för närvarande inte att delta i konversationer från enheten.

Du måste vara ansluten till en styrelse för att kunna öppna ett befintligt utrymme på den. Om det inte har skett automatiskt kontrollerar du identifieringsinställningarna.

1

När din Mac-eller Windows Webex-appen är ansluten till ett kort ser du styrelsens namn högst upp till höger i din App. Om du vill parkoppla till en annan enhet väljer du någon av de andra enheter som du har anslutit till tidigare eller söker efter en baserat på namn.

2

Välj det Webex-utrymme som du vill öppna på enheten. Klicka sedan på öppna ett mellanslag .


3

Nu kan du se namnet på det öppnade utrymmet på skärmen och få till gång till alla aktiviteter på det.

4

Om du vill stänga utrymmet väljer du Stäng utrymmet på enheten.

Du måste vara ansluten till ett kort om du vill öppna ett Webex utrymme på det. Om det inte sker automatiskt kontrollerar du identifierings inställningarna.

1

När din Webex-appen ansluts till en skiva visas enhetens namn högst upp i högra hörnet av din space-lista. Om du vill parkoppla till en annan enhet väljer du någon av de andra enheter som du har anslutit till tidigare eller söker efter en baserat på namn.

2

Välj det Webex-utrymme du vill öppna på enheten och knacka på Öppna ett utrymme. Du kan också gå till menyn aktivitet på sidan och trycka på öppna på Webex brädet. Du kan se namnet på det öppnade utrymmet på enhetens skärm.

3

Om du vill stänga utrymmet klickar du på Stäng utrymme från appen. Du kan också stänga utrymmet på enheten genom att trycka på utrymmes namnet och välja Stäng det här utrymmet.

När du har öppnat ett mellanslag på ditt bord kan du skapa nya whiteboardtavlor som sparas automatiskt på det utrymmet. Du kan också fortsätta att arbeta med whiteboardtavlor som tidigare har sparats i det utrymmet.

Tryck på Whiteboard på kortets start sida för att få till gång till sparade whiteboardtavlor. På Whiteboard-skärmen kan du också skapa en ny whiteboard genom att trycka på ny whiteboard. När du är klar kan alla i Webex-utrymme hitta din whiteboard på whiteboard-menyn för utrymmet.

Om du vill veta mer om whiteboard på en tavla kan du ta en titt på whiteboard-artikeln.

De filer och bilder som du och dina medarbetare har delat i ett utrymme kan visas på enheten när du har öppnat utrymmet. Om du vill göra det trycker du på filer på kortets start sida och väljer den fil du vill öppna. Bläddra uppåt eller nedåt i den fil som du delar. Dra ihop eller dra i sär bilden på enheten om du vill zooma in eller ut.

Du kan öppna filer i följande format: . doc,. docx,. gif,. jpeg,. pdf,. png,. ppt,. pptx,. SVG,. xls och. xlsx. Filerna måste ha färre än 150 sidor och vara under 200 MB. Det går att ladda upp andra typer av filer, men de kommer inte att visas som miniatyrer.

Du kan knacka på och välja om du vill dölja filer som inte stöds.

Knacka på om du vill gå tillbaka till filöversikten.

De Microsoft OneDrive-eller SharePoint Online-filer som du har delat på ett Space kan också visas på brädet när du får det här utrymmet öppet. I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar åtkomst till ECM-plattformen och i den här artikeln beskrivs hur du delar filer i Webex-appen från Microsoft OneDrive eller SharePoint Online.

För att du ska kunna öppna filerna på brädet måste webb motorn aktive ras.

Det går också att hitta OneDrive-och SharePoint Online-dokument i filer på kortets start sida. Välj filen som du vill öppna. Du kanske måste logga in för att kunna läsa eller redigera dokumentet, men sessionsinformation rensas när du stänger utrymmet.

När du har öppnat ett Space på ditt bräde trycker du på ring på kortets start sida. När du gör det öppnas en egenbild av ditt utrymme. Tryck på för att starta samtalet.

Du kan se vem som har anslutit sig till samtalet genom att trycka på Personer .

Om du inte vill använda alla i utrymmet för ditt samtal måste du först stänga utrymmet från brädet. Tryck sedan på Ring på kortets start sida för att ringa de personer som du vill ha kontakt med.