När meddelandet visas klickar du på delta i möte för att ansluta till privat möte omedelbart.

Delta i möte

Klicka på delta senare om du vill delta i sessionen senare .

När du är redo att delta i privat möte klickar du på delta bredvid namnet på privat möte på fliken privata möten ipanelen Mötes deltagare .

Delta privat möte

Den begärda hjälpen visas bredvid namnet på den deltagare som frågade om hjälpen på fliken privata möten.

Om privat möte komprimeras visas den begärda hjälpen bredvid namnet på privat möte.

Privata Mötes namn

När meddelandet visas, knacka på delta i möte för att ansluta till privat möte omedelbart.

Delta i session

Tryck senare om du vill delta i sessionen senare .

När du är redo att ansluta till privat möte, knacka på delta bredvid namnet på privat möte på fliken privata möte i panelen Mötes deltagare .

fliken privata mötevisas den begärda hjälpen bredvid namnet på den deltagare som bad om hjälp.

Om privat möte komprimeras visas den begärda hjälpen bredvid namnet på privat möte.