1

Klicka på team och välj sedan ett team.

2

Välj medlemmar, klicka på Lägg till Team medlem, ange personens namn eller e-postadress och välj sedan dem i listan.

1

Klicka på Teamsoch välj sedan ett team.

2

Välj medlemmar, klicka på Lägg till team medlemmar, ange personens namn eller e-postadress, välj dem från listan och klicka på klar.

1

Tryck på Teams och välj ett team.

2

Välj team medlemmaroch knacka sedan på Lägg till Team medlem. Du kan lägga till flera personer i taget, skriva de första bokstäverna i deras namn eller e-postadress och välja dem från listan.

3

Klicka sedan på Lägg till.

1

Tryck på Teams och välj ett team.

2

Välj team medlemmaroch knacka sedan på Lägg till team medlemmar. Du kan lägga till flera personer i taget, skriva de första bokstäverna i deras namn eller e-postadress och välja dem från listan.

3

Tryck sedan på OK.

1

Klicka på Teamsoch välj ett team.

2

Välj medlemmar, klicka på Lägg till Team medlem, ange personens namn eller e-postadress och välj sedan dem från listan eller klicka på Lägg till Team medlem.