1

Klicka på team och välj sedan ett team.

2

Välj team medlemmar, klicka på Lägg till Team medlem, ange personens namn eller e-postadress och välj sedan dem i listan.

1

Klicka på teamoch välj sedan ett team.

2

Välj medlemmar, klicka på Lägg till Team medlem, ange personens namn eller e-postadress, välj dem i listan och klicka på klar.

1

Tryck och välj ett team.

2

Välj team medlemmar, tryck på Lägg till Team medlem. Du kan lägga till flera personer åt gången, skriva de första bokstäverna i namnet eller e-postadressen och välja dem i listan.

3

Tryck sedan på Lägg till.

1

Tryck och välj ett team.

2

Välj team medlemmaroch knacka sedan på Lägg till team medlemmar. Du kan lägga till flera personer åt gången, skriva de första bokstäverna i namnet eller e-postadressen och välja dem i listan.

3

Tryck sedan på OK.

1

Klicka på teamoch välj ett team.

2

Välj medlemmar, klicka på Lägg till Team medlem, ange personens namn eller e-postadress och välj sedan dem i listan eller klicka på Lägg till Team medlem.