1

Gå till och kontrol lera att din skrivbordstelefon har marker ATS. Om du ser min dator i stället för din skrivbordstelefon väljer du den och växlar till din skrivbordstelefon.


 

Om du föredrar att alltid använda telefonen för att ringa samtal kan du ansluta till den och använda den som standard telefon enhet.

2

Slå ett nummer från din app och ditt samtal går igenom telefonen. Lyft luren, Använd ditt headset eller prata över högtalar telefonen på din telefon. Fortsätt sedan att kontrol lera din telefon från appen för att parkera samtaloch slå samman, konferens ochöverföra dem också. Du ser allt som sker på telefonens display.