1

Navigera till och se till att din skrivbordstelefon är markerad. Om du ser min dator istället för skrivbordstelefon väljer du den och växlar till din skrivbordstelefon.


 

Om du föredrar att alltid använda din telefon för att ringa samtal kan du ansluta till den och använda den som din standard samtals enhet.

2

Slå ett nummer från din app eller ring ett Webex Teams samtaloch ditt samtal går via telefon. Lyft upp telefonluren, Använd ditt headset eller prata över din telefons högtalar knapp. Om du sedan konfigurerar Webex Teams (Unified cm eller Webex Calling)kan du fortsätta att kontrol lera din telefon från appen för att parkera samtal https://help.webex.com/article/npvltok. Om du har ringt Webex Teams (Unified CM) kan du även sammanfoga, konferensoch överföra dem. Du ser allt som görs i telefon visningen.