Dessa genvägar gäller för Webex-appen, men om du använder Webex Meetings eller Events kan du Webex Meetings och Webex Eventstillgänglighetsfunktioner.

Vissa kortkommandon fungerar i ett specifikt sammanhang. Ctrl + B växlar till exempel i fetstil när du skriver ett meddelande.

Tangentbordsnavigering

Du kan använda ditt tangentbord för att navigera mellan Webex.

 • Använd Ctrl och ett nummer för att bläddra igenom objekten i navigeringsmenyn. Till exempel: Ctrl + 1 tar dig till det första objektet och Med Ctrl + 2 kommer du till det andra objektet.

 • Använd Tab-tangenten för att navigera inom appen och använd Skift + Tabb för att navigera mellan objekten.

 • Använd Alt med vänster eller höger piltangenter för att navigera fram och tillbaka mellan utrymmen och flikar och markera utrymmen som lästa.

 • Använd Blanksteg eller Retur för att välja objekt.

Du kan även använda vissa kortkommandon för att snabbt navigera till viktiga meddelandeområden i appen, så att du kan vara mer produktiv.

 • Använd Alt + Skift + A för att navigera till fliken Alla i utrymmeslistan.

 • Använd Ctrl+Shift+I för att navigera till meddelandeområdet.

 • Använd Ctrl + H för att fokusera på meddelandehistoriken.

Tangentbordsgenvägar

Vissa kortkommandon fungerar i ett specifikt sammanhang. Till exempel växlar Ctrl + M till Markdown när du skriver ett meddelande. Ctrl + Skift + S visar mediestatistik; när du är i ett Webex-samtal.

Tangentbordsgenvägar i Windows

Åtgärd

Tangentbordsgenvägar

Skapa ett utrymme

Ctrl + Shift + N

Skicka ett direktmeddelande

Ctrl + N

Visa fliken Alla i utrymmeslistan

Alt +Shift + A

Sök

Ctrl + F

Visa Snabbmeny

Shift + F10

Visa omnämnanden till Alla

Ctrl + Shift + L

Visa omnämnanden till Mig

Ctrl + Shift + O

Visa flaggor

Alt + Shift + F

Visa favoriter

Ctrl + Shift + U

Visa aviseringar

Alt + Shift + N

Visa olästa

Alt + Shift + R

Visa utkast

Alt + Shift + D

Hjälp

F1

Avsluta Webex-appen

Ctrl + Q

Visar delat innehåll

Åtgärd

Tangentbordsgenvägar

Stäng förhandsgranskning

Esc

Föregående sida

Uppåtpil eller PgUp

Nästa sida

Nedåtpil eller PgDn

Formatera text

Åtgärd

Tangentbordsgenvägar

Lägg till ny rad i meddelande

Shift + Enter

Växla Markdown

Ctrl + M

Växla i fetstil

Ctrl + B

Växla kursiv

Ctrl + I

Växla understrykning

Ctrl + U

Växla till punktlista

Shift + Alt + U

Växla nummerlista

Shift + Alt + O

Växla rubrikstorlek 1

Shift + Alt + 1

Växla rubrikstorlek 2

Shift + Alt + 2

Växla rubrikstorlek 3

Shift + Alt + 3

Ångra

Ctrl + Z

Gör om

Ctrl + Y

Kopiera

Ctrl + C

Klipp ut

Ctrl + X

Klistra in

Ctrl + V

Bifoga en fil

Ctrl + O

Lägg till en gif

Ctrl + G

Lägg till emoji

Windows-nyckel + .

Länk till personligt mötesrum

Shift + Alt + P

Nedåt på sidan

PgDn

Uppåt på sidan

PgUp

i ett utrymme

Åtgärd

Tangentbordsgenvägar

Hitta i ett utrymme

Ctrl + Shift + J

Markera som favorit

Ctrl + Shift + F

Lämna utrymme

Ctrl + Shift + E

Lägg till personer

Ctrl + Shift + P

Skapa whiteboardtavla

Ctrl + Shift + B

Visa whiteboardtavlor

Ctrl + Shift + W

Kopiera utrymmesinformation till Urklipp

Ctrl + Shift + K

Gå till meddelandeområdet

Ctrl + Shift + I

Ställ in fokus i meddelandehistoriken

Ctrl + H

Samtal och möten

Åtgärd

Tangentbordsgenvägar

Besvara samtal

Ctrl + K

Svara med meddelande

Ctrl + R

Avvisade ett samtal

Ctrl + D

Visa diagnostik när du är i ett aktivt samtal

Ctrl + Shift + Alt + D

Visa samtalsstatistik när du är i ett aktivt samtal

Ctrl + Shift + S

Lägg till gäst

Ctrl + Shift + G

Ljud av

Ctrl + Shift + M

På/av video

Ctrl + Shift + V

Avsluta samtalet

Ctrl + L

Växla möteskontroller

Ctrl + Shift + Q

Ringa videosamtal

Ange namn eller nummer i sökfältet i apprubriken och tryck sedan på Ctrl + Alt + C.

Beroende på inställningarna kan det hända att du får ett antal alternativ, exempelvis Jobb, Mobil eller Samtal på Webex. Gör ditt val för att starta ditt samtal.

Ringa videosamtal

Ange namn eller nummer i sökfältet i apprubriken och tryck sedan på Ctrl + Alt + V.

Beroende på inställningarna kan det hända att du får ett antal alternativ, exempelvis Jobb, Mobil eller Samtal på Webex. Gör ditt val för att starta ditt samtal.

Vissa kortkommandon fungerar i ett specifikt sammanhang. Kommando + B växlar till exempel i fetstil när du skriver ett meddelande.

Tangentbordsnavigering

Du kan använda ditt tangentbord för att navigera mellan Webex.

 • Använd Tab-tangenten för att navigera i din app och använd Skift + Tabb för att navigera mellan objekten.

 • Använd piltangenterna för att navigera mellan meddelanden, utrymmen och andra menyalternativ i din app.

 • Använd Kommando med vänster och höger piltangenter för att navigera fram och tillbaka mellan mellanslag och flikar och markera utrymmen som lästa.

 • Använd Blanksteg eller Retur för att välja objekt.

Tangentbordsgenvägar

Åtgärd

Tangentbordsgenvägar

Skapa ett utrymme

Skift + Kommando + N

Skicka ett direktmeddelande

Alt + Kommando + P

Visa utrymmen

Skift + Kommando + A

Visa Teams

Skift + Kommando + T

Visa samtal

Skift + Kommando + C

Visa möten

Skift + Kommando + M

Visa alla

Kommando + L

Visa aviseringar

Kommando + L

Visa olästa

Kommando + L

Visa personer

Kommando + L

Visa favoriter

Kommando + L

Visa omnämnanden till Mig

Kommando + L

Visa omnämnanden till Alla

Kommando + L

Visa flaggor

Kommando + L

Sök

Kommando + L

Hitta i ett utrymme

Kommando + Skift + F

Inställningar

Kommando + ,

Högerklicka på Meny

Skift + F10

Tillbaka (besökta utrymmen)

Kommando + L

Vidarebefordra (besökta utrymmen)

Kommando + L

Avsluta Webex-appen

Kommando + L

Stäng

Esc

Formatera text

Åtgärd

Tangentbordsgenvägar

Lägg till ny rad i meddelande

Skift + Retur

Växla i fetstil

Kommando + L

Växla kursiv

Kommando + L

Växla understrykning

Kommando + L

Kopiera

Kommando + L

Klistra in

Kommando + L

Klipp ut

Kommando + L

Ångra inmatning

Kommando + Z

Gör om

Skift + Kommando + Z

Välj alla

Kommando + L

Hoppa till markering

Kommando + L

Visa stavning och grammatik

Kommando + L

Växla rubrikstorlek 1

Alternativ + Kommando + 1

Växla rubrikstorlek 2

Alternativ + Kommando + 2

Växla rubrikstorlek 3

Alternativ + Kommando + 3

Växla Markdown

Alternativ + Kommando + M

Klistra in och matcha stil

Alternativ + Skift + Kommando + V

Sök och ersätt

Alternativ + Kommando + F

Starta dictation

fn fn

Emoji och symboler

Kontroll + Alternativ + Blanksteg

Bifoga fil

Alternativ + Kommando + A

Infoga min PMR

Ctrl + Skift + Q

Lägg till en GIF

Kontroll + G

Nedåt på sidan

fn + upppil

Uppåt på sidan

fn + nedåtpil

i ett utrymme

Åtgärd

Tangentbordsgenvägar

Visa meddelanden

Kontroll + Kommando + M

Markera som favorit

Alternativ + Kommando + V

Lämna utrymme

Alternativ + Kommando + E

Lägg till personer

Alt + Kommando + P

Visa innehåll/filer

Kontroll + Kommando + C

Växla aviseringar för alla meddelanden

Alternativ + Kommando + N

Skapa whiteboardtavla

Alternativ + Skift + Kommando + W

Visa whiteboardtavlor

Skift + Kommando + W

Gå till team

Alternativ + Kommando + T

Kopiera utrymmesinformation till Urklipp

Kommando + Alternativ + 0

Samtal och möten

Åtgärd

Tangentbordsgenvägar

Visa diagnostik när du är i ett aktivt samtal

Ctrl + Skift + Alternativ + D

Starta ett samtal

Alternativ + Kommando + C

Besvara samtal

Kontroll + Kommando + L

I samtal

Kommando + L

Lägg till gäst

Ctrl + Skift + Q

Visa samtalsstatistik när du är i ett aktivt samtal

Skift + Kommando + S

Visa knappsats

Ctrl + Skift + Q

Ljud av

Ctrl + Alt + N

På/av video

Ctrl + Alt + N

Nya möteskontroller

Ctrl + Skift + Q

Ringa videosamtal

Ange namn eller nummer i sökfältet i apprubriken och tryck sedan på Alternativ + Kommando + C

Beroende på inställningarna kan det hända att du får ett antal alternativ, exempelvis Jobb, Mobil eller Samtal på Webex. Gör ditt val för att starta ditt samtal.

Ringa videosamtal

Ange namn eller nummer i sökfältet i apprubriken och tryck sedan på Alternativ + Kommando + U

Beroende på inställningarna kan det hända att du får ett antal alternativ, exempelvis Jobb, Mobil eller Samtal på Webex. Gör ditt val för att starta ditt samtal.

Tangentbordsnavigering

Du kan använda ditt tangentbord för att navigera mellan Webex.

 • Använd Tab-tangenten för att navigera i din app och använd Skift + Tabb för att navigera mellan objekten.

 • Använd piltangenterna för att navigera mellan meddelanden, utrymmen och andra menyalternativ i din app.

 • Använd Blanksteg eller Retur för att välja objekt.

Tangentbordsgenvägar

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Skapa ett utrymme

Alt + N

Alternativ + N

Kontakta en person

Alt + P

Alternativ + P

Öppna utrymmen

Ctrl + Alt + 1

Kontroll + Alternativ + 1

Öppna Teams

Ctrl + Alt + 2

Kontroll + Alternativ + 2

Öppna samtal

Ctrl + Alt + 3

Kontroll + Alternativ + 3

Öppna möten

Ctrl + Alt + 4

Kontroll + Alternativ + 4

Visa personer

Ctrl + Alt + 5

Kontroll + Alternativ + 5

Visa favoriter

Ctrl + Alt + U

Kontroll + Alternativ + U

Visa omnämnanden till Mig

Alt + Shift + O

Kontroll + Alternativ + O

Visa omnämnanden till Alla

Alt + Shift + L

Kontroll + Alternativ + L

Visa flaggor

Ctrl + Alt + F

Kontroll + Alternativ + F

Visa aviseringar

Ctrl + Alt + N

Kontroll + Alternativ + N

Visa olästa

Ctrl + Alt + R

Kontroll + Alternativ + R

Visa utkast

Ctrl + Alt + D

Kontroll + Alternativ + D

Sök

Alt + Shift + F

Alternativ + F

Sök i utrymme

Ctrl + Alt + Shift + F

Kommando + Alternativ + 0

Dölj program

Ctrl + W

Kommando + W

Gå till nästa avsnitt

F6

Inte tillgänglig

Gå till föregående avsnitt

Shift + F6

Inte tillgänglig

Öppna inställningar

Ctrl + Shift + ,

Skift + Kommando + ,

Bakåt

Inte tillgänglig

Alternativ + Kommando + [

Vidarebefordra

Inte tillgänglig

Alternativ + Kommando + ]

Visa hjälp

Ctrl + F1

Kommando + L

Stäng

Esc

Esc

Utrymmeslista

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Navigera i utrymmeslistan

Upp-/nedpil

Upp-/nedpil

Gå till annan åtgärd

Vänster-höger-pil

Vänster-höger-pil

Växla panel för utrymmeslista

Ctrl + Alt + L

Ctrl + Skift + Q

Formatera text

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Lägg till ny rad i meddelande

Shift + Enter

Shift + Enter

Kopiera

Ctrl + C

Kommando + L

Växla i fetstil

Ctrl + B

Kommando + L

Växla kursiv

Ctrl + I

Kommando + L

Växla understrykning

Ctrl + U

Kommando + L

Växla Markdown

Alt + Skift + M

Kommando + Kontroll + M

Klistra in

Ctrl + V

Kommando + L

Klipp ut

Ctrl + X

Kommando + L

Ångra

Ctrl + Z

Kommando + Z

Gör om

Ctrl + Y

Kommando + Skift + Z

Bifoga fil

Alt + A

Alternativ + Kommando + A

Lägg till emoji

Ctrl + Alt + Space

Alternativ + Kontroll + Blanksteg

Lägg till en GIF

Alt + G

Alternativ + G

Chattmeddelande

Ctrl + Shift + _

Control + Shift + _

Sök nästa

Inte tillgänglig

Alternativ + Kommando + G

Sök i markering

Inte tillgänglig

Kommando + L

Kontrollera dokument nu

Inte tillgänglig

Kommando + L

Starta dictation

Inte tillgänglig

fn fn

Visa stavning och grammatik

Inte tillgänglig

Kommando + L

Välj textblock

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Inte tillgänglig

Klistra in text som kodsträng

Ctrl + Shift + V

Inte tillgänglig

Ta bort formatering

Alt + Skift + C

Inte tillgänglig

Nästa stycke

Ctrl + Nedåtpil

Inte tillgänglig

Föregående stycke

Ctrl + Uppåtpil

Inte tillgänglig

Svara

Alt + R

Alternativ + R

Nedåt på sidan

PgDn

fn + PgDn

Uppåt på sidan

PgUp

fn + PgUp

i ett utrymme

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Favorit

Ctrl + Shift + F

Kommando + Alternativ + 0

Lämna utrymme

Ctrl + Alt + E

Kommando + Alternativ + 0

Visa utrymmesinställningar

Ctrl + Alt + S

Kommando + Alternativ + 0

Gå till team

Ctrl + Alt + T

Kommando + Alternativ + 0

Lägg till personer

Ctrl + Alt + P

Kommando + Alternativ + 0

Skapa whiteboardtavla

Ctrl + Alt + W

Kontroll + Alternativ + W

Öppna whiteboardtavlor

Ctrl + Skift + W

Kontroll + Kommando + W

Nästa utrymme

Alt + Nedåtpil

Alternativ + nedpil

Föregående utrymme

Alt + Upp-pilen

Alternativ + upp-pilen

Öppna aktivitetspanel

Ctrl + Skift + Blanksteg

Kommando + Skift + Blanksteg

I samtal

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Besvara samtal

Ctrl + Shift + L

Kommando + Skift + L

Starta ett samtal

Alt + C

Alternativ + C

I samtal

Alt + Skift + K

Kommando + Skift + \

Avvisade ett samtal

Ctrl + Shift + X

Kommando + Skift + \

Öppna knappsatsen

Ctrl + Alt + K

Kontroll + Alternativ + K

Ljud av

Ctrl + Alt + M

Kontroll + Alternativ + M

På/av video

Ctrl + Alt + V

Kontroll + Alternativ + V

Lägg till gäst

Ctrl + Alt + G

Kontroll + Alternativ + G

Dela skärm

Alt + Skift + D

Ctrl + Skift + Q

Växla möteskontroller

Ctrl + Alt + Q

Kontroll + Alternativ + Q