Dessa genvägar gäller för Webex-appen, men om du använder Webex Meetings eller Events kan du gå till Webex Meetings och Webex Events tillgänglighetsfunktioner.

Vissa kortkommandon fungerar i ett specifikt sammanhang. Ctrl + B växlar till exempel i fetstil när du skriver ett meddelande.

Tangentbordsnavigering

Du kan använda ditt tangentbord för att navigera mellan Webex.

 • Använd Ctrl och ett nummer för att bläddra igenom objekten i navigeringsmenyn. Till exempel: Ctrl + 1 tar dig till det första objektet och Med Ctrl + 2 kommer du till det andra objektet.

 • Använd Tab-tangenten för att navigera inom appen och använd Skift + Tabb för att navigera mellan objekten.

 • Använd piltangenterna för att navigera mellan meddelanden, utrymmen och andra menyalternativ i din app. Du kan även använda Alt och piltangenterna för att växla mellan mellanslag och markera utrymmen som lästa.

 • Använd Blanksteg eller Retur för att välja objekt.

Du kan även använda vissa kortkommandon för att snabbt navigera till viktiga meddelandeområden i appen, så att du kan vara mer produktiv.

 • Använd Alt + Skift + A för att navigera till fliken Alla i utrymmeslistan.

 • Använd Ctrl+Shift+I för att navigera till meddelandeområdet.

 • Använd Ctrl + H för att fokusera på meddelandehistoriken.

Tangentbordsgenvägar

Vissa kortkommandon fungerar i ett specifikt sammanhang. Till exempel växlar Ctrl + M till Markdown när du skriver ett meddelande. Ctrl + Skift + S visar mediestatistik; när du är i ett Webex-samtal.

Tangentbordsgenvägar i Windows

Åtgärd

Kortkommando

Skapa ett utrymme

Ctrl + Skift + N

Skicka ett direktmeddelande

Ctrl + N

Visa fliken Alla i utrymmeslistan

Alt +Skift + A

Sök

Ctrl + F

Visa Snabbmeny

Skift + F10

Visa @omnämnanden till alla

Ctrl + Skift + L

Visa @omnämnanden till Mig

Ctrl + Skift + O

Visa flaggor

Alt + Skift + F

Visa favoriter

Ctrl + Skift + U

Visa aviseringar

Alt + Skift + N

Visa olästa

Alt + Skift + R

Visa utkast

Alt + Skift + D

Hjälp

F1

Avsluta Webex-appen

Ctrl + Q

Förhandsgranska delat innehåll

Åtgärd

Kortkommando

Stäng förhandsgranskning

Esc

Föregående sida

Uppåtpil eller PgUp

Nästa sida

Nedåtpil eller PgDn

Formatera text

Åtgärd

Kortkommando

Lägg till ny rad i meddelande

Skift + Retur

Växla Markdown

Ctrl + M

Växla i fetstil

Ctrl + B

Växla kursiv

Ctrl + I

Växla understrykning

Ctrl + U

Växla till punktlista

Skift + Alt + U

Växla nummerlista

Skift + Alt + O

Växla rubrikstorlek 1

Skift + Alt + 1

Växla rubrikstorlek 2

Skift + Alt + 2

Växla rubrikstorlek 3

Skift + Alt + 3

Ångra

Ctrl + Z

Gör om

Ctrl + Y

Kopiera

Ctrl + C

Klipp ut

Ctrl + X

Klistra in

Ctrl + V

Bifoga en fil

Ctrl + O

Lägg till en gif

Ctrl + G

Lägg till emoji

Windows-nyckel + .

Infoga länk till personligt mötesrum

Skift + Alt + P

Sida ner

PgDn

Sida upp

PgUp

I ett utrymme

Åtgärd

Kortkommando

Hitta i ett utrymme

Ctrl + Skift + J

Markera som favorit

Ctrl + Skift + F

Lämna utrymme

Ctrl + Skift + E

Lägg till personer

Ctrl + Skift + P

Skapa en whiteboardtavla

Ctrl + Skift + B

Visa whiteboardtavlor

Ctrl + Skift + W

Kopiera utrymmesinformation till Urklipp

Ctrl + Skift + K

Gå till meddelandeområdet

Ctrl + Skift + I

Ställ in fokus i meddelandehistoriken

Ctrl + H

Möten och samtal

Åtgärd

Kortkommando

Besvara samtal

Ctrl + L

Svara med meddelande

Ctrl + R

Avvisa ett samtal

Ctrl + D

Visa samtalsstatistik

Ctrl + Skift + S

Lägg till gäst

Ctrl + Skift + G

Ljud av

Ctrl + Skift + M

På/av video

Ctrl + Skift + V

Avsluta samtalet

Ctrl + K

Växla möteskontroller

Ctrl + Skift + Q

Ring ett ljudsamtal

Ctrl + Alt + C

Ring ett videosamtal

Ctrl + Alt + V

Vissa kortkommandon fungerar i ett specifikt sammanhang. Kommando + B växlar till exempel i fetstil när du skriver ett meddelande.

Tangentbordsnavigering

Du kan använda ditt tangentbord för att navigera mellan Webex.

 • Använd Tab-tangenten för att navigera i din app och använd Skift + Tabb för att navigera mellan objekten.

 • Använd piltangenterna för att navigera mellan meddelanden, utrymmen och andra menyalternativ i din app. När du navigerar genom utrymmeslistan kan du använda Alternativ- och piltangenterna för att markera utrymmen som lästa.

 • Använd Blanksteg eller Retur för att välja objekt.

Mac-kortkommandon

Åtgärd

Kortkommando

Skapa ett utrymme

Skift + Kommando + N

Skicka ett direktmeddelande

Skift + Kommando + P

Visa utrymmen

Skift + Kommando + A

Visa Teams

Skift + Kommando + T

Visa samtal

Skift + Kommando + C

Visa möten

Skift + Kommando + M

Visa alla

Kommando + 1

Visa aviseringar

Kommando + 2

Visa olästa

Kommando + 4

Visa personer

Kommando + 5

Visa favoriter

Kommando + 6

Visa @omnämnanden till Mig

Kommando + 7

Visa @omnämnanden till alla

Kommando + 8

Visa flaggor

Kommando + 9

Sök

Kommando + F

Hitta i ett utrymme

Kommando + Skift + F

Inställningar

Kommando + ,

Högerklicka på Meny

Skift + F10

Tillbaka (besökta utrymmen)

Kommando + [

Vidarebefordra (besökta utrymmen)

Kommando + ]

Avsluta Webex-appen

Kommando + Q

Stäng

Esc

Formatera text

Åtgärd

Kortkommando

Lägg till ny rad i meddelande

Skift + Retur

Växla i fetstil

Kommando + B

Växla kursiv

Kommando + I

Växla understrykning

Kommando + U

Kopiera

Kommando + C

Klistra in

Kommando + V

Klipp ut

Kommando + X

Ångra inmatning

Kommando + Z

Gör om

Skift + Kommando + Z

Välj alla

Kommando + A

Hoppa till markering

Kommando + J

Visa stavning och grammatik

Kommando + :

Växla rubrikstorlek 1

Alternativ + Kommando + 1

Växla rubrikstorlek 2

Alternativ + Kommando + 2

Växla rubrikstorlek 3

Alternativ + Kommando + 3

Växla Markdown

Alternativ + Kommando + M

Klistra in och matcha stil

Alternativ + Skift + Kommando + V

Sök och ersätt

Alternativ + Kommando + F

Starta dictation

fn fn

Emoji + symboler

Kontroll + Alternativ + Blanksteg

Bifoga fil

Alternativ + Kommando + A

Infoga min PMR

Ctrl + Skift + P

Lägg till en GIF

Kontroll + G

Sida ner

fn + upppil

Sida upp

fn + nedåtpil

I ett utrymme

Åtgärd

Kortkommando

Visa meddelanden

Kontroll + Kommando + M

Markera som favorit

Alternativ + Kommando + V

Lämna utrymme

Alternativ + Kommando + E

Lägg till personer

Alternativ + Kommando + P

Visa innehåll/filer

Kontroll + Kommando + C

Växla aviseringar för alla meddelanden

Alternativ + Kommando + N

Skapa whiteboardtavla

Alternativ + Skift + Kommando + W

Visa whiteboardtavla

Skift + Kommando + W

Gå till team

Alternativ + Kommando + T

Kopiera utrymmesinformation till Urklipp

Kommando + Alternativ + K

Möten och samtal

Åtgärd

Kortkommando

Starta ett samtal

Alternativ + Kommando + C

Avsluta ett samtal

Kommando + K

Lägg till gäst

Ctrl + Skift + G

Visa samtalsstatistik

Skift + Kommando + S

Visa knappsats

Ctrl + Skift + K

Ljud av

Kontroll + Alt + M

På/av video

Kontroll + Alt + V

Lägg till gäst

Ctrl + Skift + G

Dela skärm

Ctrl + Skift + D

Visa möteskontroller

Ctrl + Skift + Q

Ring ett ljudsamtal

Alternativ + Kommando + C

Ring ett videosamtal

Alternativ + Kommando + U

Tangentbordsnavigering

Du kan använda ditt tangentbord för att navigera mellan Webex.

 • Använd Tab-tangenten för att navigera i din app och använd Skift + Tabb för att navigera mellan objekten.

 • Använd piltangenterna för att navigera mellan meddelanden, utrymmen och andra menyalternativ i din app.

 • Använd Blanksteg eller Retur för att välja objekt.

Webbtangentbordsgenvägar

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Skapa ett utrymme

Alt + N

Alternativ + N

Kontakta en person

Alt + P

Alternativ + P

Öppna utrymmen

Ctrl + Alt + 1

Kontroll + Alternativ + 1

Öppna Teams

Ctrl + Alt + 2

Kontroll + Alternativ + 2

Öppna samtal

Ctrl + Alt + 3

Kontroll + Alternativ + 3

Öppna möten

Ctrl + Alt + 4

Kontroll + Alternativ + 4

Visa personer

Ctrl + Alt + 5

Kontroll + Alternativ + 5

Visa favoriter

Ctrl + Alt + U

Kontroll + Alternativ + U

Visa @omnämnanden till Mig

Alt + Skift + O

Kontroll + Alternativ + O

Visa @omnämnanden till alla

Alt + Skift + L

Kontroll + Alternativ + L

Visa flaggor

Ctrl + Alt + F

Kontroll + Alternativ + F

Visa aviseringar

Ctrl + Alt + N

Kontroll + Alternativ + N

Visa olästa

Ctrl + Alt + R

Kontroll + Alternativ + R

Visa utkast

Ctrl + Alt + D

Kontroll + Alternativ + D

Sök

Alt + Skift + F

Alternativ + F

Sök i utrymme

Ctrl + Alt + Skift + F

Kommando + Alternativ + F

Avsluta program

Ctrl + W

Kommando + W

Gå till nästa avsnitt

F6

Inte tillgänglig

Gå till föregående avsnitt

Skift + F6

Inte tillgänglig

Öppna inställningar

Ctrl + Skift + ,

Skift + Kommando + ,

Bakåt

Inte tillgänglig

Alternativ + Kommando + [

Vidarebefordra

Inte tillgänglig

Alternativ + Kommando + ]

Visa hjälp

Ctrl + F1

Kommando + F1

Stäng

Esc

Esc

Utrymmeslista

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Navigera i utrymmeslistan

Upp-/nedpil

Upp-/nedpil

Gå till annan åtgärd

Vänster/höger piltangent

Vänster/höger piltangent

Växla panel för utrymmeslista

Ctrl + Alt + L

Ctrl + Skift + L

Formatera text

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Lägg till ny rad i meddelande

Skift + Retur

Skift + Retur

Kopiera

Ctrl + C

Kommando + C

Växla i fetstil

Ctrl + B

Kommando + B

Växla kursiv

Ctrl + I

Kommando + I

Växla understrykning

Ctrl + U

Kommando + U

Växla Markdown

Alt + Skift + M

Kommando + Kontroll + M

Klistra in

Ctrl + V

Kommando + V

Klipp ut

Ctrl+ X

Kommando + X

Ångra

Ctrl + Z

Kommando + Z

Gör om

Ctrl + Y

Kommando + Skift + Z

Bifoga fil

Alt + A

Alternativ + Kommando + A

Lägg till emoji

Ctrl + Alt + Mellanslag

Alternativ + Kontroll + Blanksteg

Lägg till en GIF

Alt + G

Alternativ + G

Flaggmeddelande

Ctrl + Skift + _

Ctrl + Skift + _

Sök nästa

Inte tillgänglig

Alternativ + Kommando + G

Sök i markering

Inte tillgänglig

Kommando + E

Kontrollera dokument nu

Inte tillgänglig

Kommando + ;

Starta dictation

Inte tillgänglig

fn fn

Visa stavning och grammatik

Inte tillgänglig

Kommando + :

Välj textblock

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Inte tillgänglig

Klistra in text som kodsträng

Ctrl + Skift + V

Inte tillgänglig

Ta bort formatering

Alt + Skift + C

Inte tillgänglig

Nästa stycke

Ctrl + Nedåtpil

Inte tillgänglig

Föregående stycke

Ctrl + Uppåtpil

Inte tillgänglig

Svara

Alt + R

Alternativ + R

Sida ner

PgDn

fn + PgDn

Sida upp

PgUp

fn + PgUp

I ett utrymme

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Favorit

Ctrl + Skift + F

Kommando + Alternativ + V

Lämna utrymme

Ctrl + Alt + E

Kommando + Alternativ + E

Visa utrymmesinställningar

Ctrl + Alt + S

Kommando + Alternativ + S

Gå till team

Ctrl + Alt + T

Kommando + Alternativ + T

Lägg till personer

Ctrl + Alt + P

Kommando + Kontroll + P

Skapa whiteboardtavla

Ctrl + Alt + W

Kontroll + Alternativ + W

Öppna whiteboardtavlor

Alt + Skift + W

Kontroll + Kommando + W

Nästa utrymme

Alt + Nedåtpil

Alternativ + nedpil

Föregående utrymme

Alt + Upp-pilen

Alternativ + upp-pilen

Öppna aktivitetspanel

Ctrl + Skift + Blanksteg

Kommando + Skift + Blanksteg

I ett samtal

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Besvara samtal

Ctrl + Skift + L

Kommando +Skift + L

Starta ett samtal

Alt + C

Alternativ + C

Avsluta ett samtal

Alt + Skift + K

Kommando + Skift + K

Avvisa ett samtal

Ctrl + Skift + X

Kommando + Skift + X

Öppna knappsatsen

Ctrl + Alt + K

Kontroll + Alternativ + K

Ljud av

Ctrl + Alt + M

Kontroll + Alternativ + M

På/av video

Ctrl + Alt + V

Kontroll + Alternativ + V

Lägg till gäst

Ctrl + Alt + G

Kontroll + Alternativ + G

Dela skärm

Alt + Skift + D

Ctrl + Skift + D

Växla möteskontroller

Ctrl + Alt + Q

Kontroll + Alternativ + Q