Öppna det team utrymme som du vill arkivera, gå till infooch välj sedan arkivera utrymme.

Välj det team utrymme som du vill arkivera, gå till aktivitets menyn , Välj infooch knacka sedan på arkivera det här utrymmet.

Markera det team utrymme som du vill arkivera, Välj utrymmes inställningar och välj sedan arkivera utrymme.