1

Gå till Teams och välj sedanArkiverade Teams listruta.

2

Välj det team som du vill återställa och klicka på Aktivera.

1

Tryck på profilbildoch välj sedan Inställningar > Meddelanden > Arkiverade Teams.

2

Välj det team som du vill återställa och knacka på Avarkiva.

1

Gå till Teams och välj sedan Visaarkiverade Teams-listruta.

2

Välj det team som du vill återställa och klicka på Aktivera.