1

Gå till Team och välj teamet.

2

Under Arkiverade utrymmenväljer du ett utrymme och sedan Gör aktivt .

1

Gå till Meddelanden > Teams , välj teamet och knacka sedan på Information .

2

Välj Arkiverade utrymmenoch välj sedan utrymmet och knacka på Avarkivering.

1

Gå till Team och välj teamet.

2

Under Arkiverade utrymmenväljer du ett utrymme och sedan Gör aktivt .