Flagga meddelanden

När du bläddrar igenom dina meddelanden i Cisco Webex Teams kan du flagga viktiga meddelanden så att du kan följa upp dem senare eller behålla dem som referens. Objekt som du flaggar läggs till i listan flaggor och sorteras efter det datum som du har flaggat dem. Du kan ha upp till 200 flaggade meddelanden.

För mus pekaren över meddelandet och klicka på flaggan . Du ser en blå flagga bredvid personens profilbild och till höger om meddelandet.

Du kan se tillbaka till det flaggade meddelandet när som helst. Klicka bara på Filtrera efter för att visa dina filter och gå sedan till flaggor.


 

Du kan klicka på flaggan igen i meddelandet för att ta bort den eller så kan du rensa dina flaggor genom att klicka på flaggan bredvid utrymmet där.

Tryck och håll in meddelandet och välj flagga.

Du kan se tillbaka till det flaggade meddelandet när som helst. Tryck på för att visa dina tillgängliga filter och gå sedan till flaggor.

Om du vill ta bort flaggan från ett meddelande kan du trycka på och hålla meddelandet igen och välja ta bort flagga.


 

Om du vill rensa din flagg lista kan du svepa åt vänster på ett utrymme för att ta bort den från din lista.

Tryck och håll in meddelandet och välj flagga.

Du kan se tillbaka till det flaggade meddelandet när som helst. Tryck på för att visa dina tillgängliga filter och gå sedan till flaggor.

Om du vill ta bort flaggan från ett meddelande kan du trycka på och hålla meddelandet igen och välja ta bort flagga.

För mus pekaren över meddelandet och klicka på flaggan . Du ser en blå flagga bredvid personens profilbild och till höger om meddelandet.

Du kan se tillbaka till det flaggade meddelandet när som helst. Klicka bara på Sök och gå till flaggor.

Du kan klicka på flaggan igen i meddelandet för att ta bort den eller så kan du rensa dina flaggor genom att klicka på flaggan bredvid utrymmet där.