Flagga meddelanden

När du bläddrar igenom dina meddelanden i Cisco Webex Teams kan du flagga viktiga meddelanden så att du kan följa upp dem senare eller behålla dem som referens. Objekt som du flaggar läggs till i listan flaggor och sorteras efter det datum som du har flaggat dem. Du kan ha högst 200 flaggade meddelanden.

För mus pekaren över meddelandet och klicka på flaggan . En blå flagga visas bredvid personens profilbild och till höger om meddelandet.

Du kan se tillbaka till det flaggade meddelandet när som helst. Klicka bara på Filtrera efter om du vill se filtren och gå sedan till flaggor.


 

Du kan klicka på flaggan igen i meddelandet för att ta bort den eller så kan du rensa flaggorna genom att klicka på flagga bredvid rummet.

Tryck och håll ned meddelandet och välj flagga.

Du kan se tillbaka till det flaggade meddelandet när som helst. Tryck på för att visa de tillgängliga filtren och gå sedan till flaggor.

För att ta bort flaggan från ett meddelande kan du trycka på och hålla nere meddelandet igen och välja inaktivera flagga.


 

För att rensa flaggorna kan du svepa åt vänster på ett utrymme för att ta bort den från din lista.

Tryck och håll ned meddelandet och välj flagga.

Du kan se tillbaka till det flaggade meddelandet när som helst. Tryck på för att visa de tillgängliga filtren och gå sedan till flaggor.

För att ta bort flaggan från ett meddelande kan du trycka på och hålla nere meddelandet igen och välja inaktivera flagga.

För mus pekaren över meddelandet och klicka på flaggan . En blå flagga visas bredvid personens profilbild och till höger om meddelandet.

Du kan se tillbaka till det flaggade meddelandet när som helst. Klicka bara på Sök och gå till flaggor.

Du kan klicka på flaggan igen i meddelandet för att ta bort den eller så kan du rensa flaggorna genom att klicka på flagga bredvid rummet.