Vattenstämpel
18 aug 2020 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Erbjuder Webex integreringar med utbildningshanteringssystemet (LMS) SumTotal?

Erbjuder Webex integreringar med utbildningshanteringssystemet SumTotal? 

Erbjuder vi Webex Training-integrering med SumTotal?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

Lösning:

Cisco Webex erbjuder integreringar
med utbildningshanteringssystemet SumTotal. Kontakta din kundframgångschef för mer information, se: WBX15 – Hur kontaktar jag min kundframgångschef (CSM)?

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×