Vattenstämpel
2 mar 2020 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Hur ändrar jag längden för inloggningstimeout på en Webex-webbplats?

Hur ändrar jag längden för inloggningstimeout på en Webex-webbplats?

Vilken är standardtiden för en inloggningssession på en Webex-webbplats?

 

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller felaktig användning av informationen.

Standardtiden för en inloggningssession på en Webex-webbplats är 90 minuter. Kontakta din Kundframgångschef (CSM) för att ändra inloggningstidens timeout för en webbplats.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×