En video adress ansluter ditt video system eller-program till ett Webex schemalagt möte eller en Mötes värds personliga rum. För att delta eller starta ett schemalagt möte anger du videoadressen.

Du äger ett virtuellt konferensrum som har tre permanenta adresser – webb-URL, videoadress och telefonnummer för inringning. Du kan när som helst ange videoadressen för att starta ett möte i ditt rum. Personer kan delta i ditt personliga rum genom att ange samma videoadress varje gång.

1

Logga in på din Webex-webbplats och går till inställningar > ljud-och video > video system

2

Lägg till information om högst tre video adresser.

Det videosystem du väljer som förval kommer att användas för videoåteruppringning i dina möten.

3

I dialogrutan Ljud- och videoanslutningSnabbstartssidan väljer du Ring mitt videosystem under möten. Din standardadress är listad, men du kan också manuellt ange en videosystemadress.


 
När du deltar via Webex Meetings Skriv bords programmet upptäcker appen närliggande video system och fyller i video adressen åt dig.

Du kommer att ringas upp av mötet på ditt videosystem.